Afgelopen dinsdag is tijdens de persconferentie een toelichting gegeven op de ontwikkelingen omtrent de verspreiding va het coronavirus. Na twee weken van strengere maatregelen ziet het kabinet de ruimte om de maatregelen te versoepelen naar hetzelfde niveau als voor het moment dat de strengere maatregelen werden aangekondigd. Het bestuur van MVV ’27 heeft besloten de maatregelen te versoepelen en in lijn met de geldende landelijke maatregelen de aangepaste trainingen voor volwassenen, namelijk trainen in groepen van maximaal 4 personen, per 19 november 2020 toe te staan.

Het bestuur benadrukt nog wel de zorgwekkende situatie die er nog steeds bestaat en het risico dat er nog steeds is op verspreiding van het virus. Het is daarom van groot belang dat eenieder de regels naleeft en het aangepaste trainingsschema strikt volgt.

Een aantal weken kunnen onze volwassen leden al niet meer sporten op onze accommodatie. Het bestuur besloot in eerdere weken om trainingen in groepen van vier niet toe te laten, omdat toen geen verbetering te zien was in de cijfers van de verspreiding van het virus. Op dat moment stegen de dagelijkse besmettingen en zodoende achtte het bestuur het zeer onverstandig om groepen personen te laten trainen op eenzelfde locatie. Nu wij dit wel toelaten, realiseren wij ons ten zeerste dat er weer stromen personen richting velden bewegen en tegelijkertijd meerdere personen op de velden aanwezig zijn. Daarom is een aangepast trainingsschema ontwikkeld, zo zorgen we dat het aantal personen dat zich tegelijkertijd op onze accommodatie bevindt, tot het minimum beperkt wordt. Maar op deze manier zorgen we er ook voor dat al onze leden op onze accommodatie de mogelijkheid hebben om onze sport voetbal te beoefenen. Alle trainingen duren maximaal 1 uur. Kantine en kleedkamers blijven uiteraard verder gesloten. Wij vragen eenieder niet vroeger dan nodig naar de accommodatie te komen en ook direct na de training weer naar huis te gaan. Trainen is alleen mogelijk in een groep van maximaal vier personen. Houd altijd dezelfde samenstelling aan van het groepje van vier personen.

Dit alles betekent het volgende:
• Trainingen van senioren zijn mogelijk in vaste groepen van vier personen;
• Houd altijd 1,5 meter afstand! Ook binnen het groepje van vier personen, partijspel is niet toegestaan;
• Trainingen van de jeugdelftallen zijn toegestaan zonder beperkingen;
• De kantine en de kleedkamers blijven gesloten;
• Ouders/toeschouwers kunnen niet langs de lijn staan bij de trainingen;
• Je komt niet vroeger dan nodig naar de training en gaat direct naar het veld (fietsen wel in de fietsenstalling);
• Je gaat direct na de training weer naar huis;
• Het verzamelen van de jongste teams (waar ouders vaak nog de kinderen naar de club brengen) doen we nog steeds op de parkeerplaats bij de hoofdingang;
• Ouders blijven daar niet hangen, maar keren direct weer huiswaarts;
• Ook bij het ophalen van de kinderen, geldt dat je snel weer de parkeerplaats verlaat.

Wij vragen al onze leden de maatregelen op te volgen en de richtlijnen na te leven. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Blijf gezond!