Algemeen over MVV ’27

MVV ’27 is een voetbalvereniging in Maasland, gemeente Midden Delfland. Ruim 750 leden (juli 2014), verdeeld over 45 teams, zijn actief bij onze club betrokken.
Naast spelers telt de club tientallen vrijwilligers: mensen die zich dagelijks/ wekelijks/ maandelijks belangeloos inzetten voor het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie MVV ’27.
Het is een voetbalvereniging die, naast het sportieve aspect, ook een belangrijke rol speelt in het sociaal-maatschappelijk leven van veel Maaslanders en overige betrokkenen.

Sportief beleid
MVV ’27 richt zich op de combinatie van het prestatiegerichte en recreatieve voetbal. Elke speler of speelster heeft het recht op sportieve uitdagingen, goede faciliteiten en een optimale begeleiding, ongeacht zijn of haar niveau. De sportieve doelstelling van de club is zoveel mogelijk jongens en meisjes vanuit de jeugdopleiding door te laten stromen naar de hoogste elftallen van de club. Met veel zelf opgeleide spelers en speelsters wil MVV ’27 op een zo hoog mogelijk niveau voetballen, zowel bij de mannen als de vrouwen. Uiteraard zijn voetballers die hun opleiding niet bij MVV ’27 hebben genoten van harte welkom bij de club. De ervaring leert dat leden die van andere clubs zijn gekomen, inmiddels worden gezien als ‘echte MVV’ers’.

Respectvol en maatschappelijk
MVV ’27 werkt op een beschaafde, eerlijke en correcte wijze. Met respect voor tegenstanders, medespelers, vrijwilligers, scheidsrechters, ouders, toeschouwers en alle overige publieksgroepen binnen de organisatie. Dat MVV ’27 daarnaast ook staat voor gezelligheid, saamhorigheid en tal van niet-voetbalgerelateerde activiteiten is daarbij extra meegenomen.

Naast de sociale functie die MVV ’27 van nature heeft, geeft de club met enkele specifieke activiteiten extra invulling aan haar maatschappelijke beleid. Zo kent de club sinds 2009 voetbal voor mensen met een geestelijke beperking, zodat ook deze groep met plezier kan meedoen in de maatschappij. Ook heeft de club haar eigen lief- en leedcommissie, die structureel aandacht geeft aan de mensen die dit verdienen of nodig hebben. Een ander voorbeeld is de opleidingsfunctie van de club. We leiden graag op, ook op niet-voetbalgerelateerde gebieden. We bieden ook buiten het voetbal de mogelijkheid aan mensen om zich op diverse gebieden te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van arbitrage, communicatie, (sport)marketing, techniek, horeca, financiën, management en meer.