Vrijwilligers

MVV ’27 is een voetbalvereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Wij zijn enorm blij met onze vrijwilligers!

Vacatures
Wil je weten welke werkzaamheden je bij MVV ’27 kunt doen? Bekijk hier onze vacatures. Ook kun je altijd bij onze secretaris aangeven dat je iets voor onze club wilt betekenen. We helpen je graag op weg!

Aannamebeleid vrijwilligers bij MVV ‘27
Het uitgangspunt van ons vrijwilligersbeleid is dat iedereen die MVV ’27 een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat wij als club nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden bij onze vereniging.

Procedure:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
  • De vrijwilliger wordt tijdens dit gesprek gewezen op de gedragsregels van MVV ’27 en het bestaan en verdere informatie van de vertrouwenspersoon.
  • Voor alle vrijwilligers wordt een VOG-verklaring aangevraagd. Deze dient iedere drie jaar opnieuw aangevraagd te worden.
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen.
  • In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest.