Onderscheidingen

De lange en rijke historie van MVV ’27 kent uiteraard vele spelers, speelsters en vrijwilligers. Hoewel iedere betrokkene bij de club waardevol is, zijn er mensen die ontzettend veel voor de vereniging hebben betekend en daarvoor een eervolle vermelding in de analen van MVV ’27 verdienen. De prestaties kunnen van sportieve aard zijn, maar ook op het gebied van vrijwilligerswerk. MVV ’27 kent een viertal onderscheidingen: erevoorzitter, erelid, lid van verdienste en de Rien van Eijmeren Award. De volgende mensen hebben in de loop der jaren een speciale vermelding ontvangen vanwege hun verdiensten voor de club.

Erevoorzitters

Wim Vreugdenhil
Gedecoreerd: 2 maart 1955
Voorzitter in twee perioden, te weten van 1934 tot 1943 en van 1945 tot 1954.
Volgde in 1934 de eerste voorzitter van MVV ’27, Jo Hoendersmark, op. In totaal langstzittende voorzitter van MVV ’27.

Rien van Eijmeren
Gedecoreerd: 8 december 1999
Jarenlang bestuurslid in diverse functies. Was na de oorlog in 1945 een van de heroprichters van MVV ’27. Van 1984 tot 1987 voorzitter. Na zijn overlijden in 2009 werd de Rien van Eijmeren Award in het leven geroepen.

Ereleden

Jaap Buynink
Gedecoreerd: 30 augustus 1963
Vanwege diens lange staat van dienst voor MVV ’27.

Maarten van den Berg
Gedecoreerd: 30 augustus 1963
Vanwege diens lange staat van dienst voor MVV ’27; was lid van de EC (1960-1965), KC (meerdere perioden), verslaggever (onder de pseudonaam Eitkader); was 2e secretaris en 2e penningmeester eind jaren vijftig.

Piet van Berkel
Gedecoreerd: 20 mei 1966
Eerste officiële oefenmeester van MVV ’27. Was werkzaam in Maasland van 1958 tot 1966. Leidde MVV ’27 in de jaren 1961 en 1963 naar het kampioenschap in de toenmalige RVB.

Jaap de Bruijn
Gedecoreerd: 9 juni 1977
30 Jaar in het bestuur, waarvan de laatste 18 jaar als voorzitter; lid Technische Commissie in de jaren zestig; lid EC eind jaren vijftig. Legendarische en charismatische man die nauw betrokken bij de overgang van de accommodatie van de Hammerdreef naar Sportpark De Commandeur.

Cor Roels
Gedecoreerd: 21 november 1986
Penningmeester (februari 1968-november 1986), lid van de KC (februari 1962-februari 1965) en EC (maart 1960-februari 1962). Werd als penningmeester in 1986 opgevolgd door zoon Piet.

Rob Zwaard
Gedecoreerd: 17 januari 2011
Voorzitter (december 1997-september 2010), wedstrijdsecretaris senioren (november 1986-december 1996), lid van de EC (meerdere perioden), (assistent)scheidsrechter.

Piet Roels
Gedecoreerd: 17 januari 2011
Penningmeester (nov 1986-sep 2010). Volgde in 1986 vader Cor op. Tevens bestuurslid van andere MVV-gerelateerde stichtingen.

Jos Mosterd
Gedecoreerd: 17 januari 2011
Eerst 2e secretaris (1960-1965) en gedurende twee perioden secretaris (1965-1967 en dec 2004-sep 2010), lid van de KC (jan 1992-dec 2004).
In 1975 betrokken bij verhuizing van Hammerdreef naar Sportpark De Commandeur. Uitgeroepen tot rechtsbuiten in het Elftal van de Eeuw in mei 2000.

Henk Huiskes
Gedecoreerd: 1 februari 2013
Secretaris in de periode 1968-1977, redacteur clubblad, lid van de EC in 1965, medeoprichter van de oud-papieractie,  lid Maaslandse Sportraad. Tevens meer dan 60 jaar lid.

Freek de Vos
Gedecoreerd: 1 februari 2013
2e Voorzitter 1968-1977 en 2e penningmeester (aug 1960-feb 1968), lid Maaslandse Sportraad, lid van de EC, lid van de KC. Tevens meer dan 60 jaar lid.

Piet Broekman
Gedecoreerd: 1 februari 2013
Vanwege diens lange staat van dienst voor MVV ’27, waaronder scheidsrechter en leider bij de jeugd. Tevens meer dan 60 jaar lid.

Arthur Paping
Gedecoreerd: 6 november 2019
In 2011 begonnen als penningmeester op een moment dat we er financieel niet zo rooskleurig voorstonden. Hij heeft de financiële administratie van MVV ’27 naar een hoger niveau gebracht en de laatste jaren telkens positief afgerond. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de renovatie van de kantine, bij de aanleg van ons nieuwe hoofdveld en als laatste bij de financiering en planning van de verbouwing van de kleedkamers.

Leden van verdienste

Kors Koene
Gedecoreerd: 7 september 1956
Bijna 30 jaar een uitermate sportief speler en een zeer actief lid.

Leen Bastemeijer
Gedecoreerd: 29 april 1971
Tien jaar of langer speler van het eerste elftal (op het moment van uitreiking reeds 14 jaar).

Piet Doelman
Gedecoreerd: 29 april 1971
Tien jaar of langer speler van het eerste elftal (12 jaar); was later lid van het Bouwfonds.

Jos Mosterd
Gedecoreerd: 29 april 1971
Tien jaar of langer speler van het eerste elftal (16 jaar); zie verder de lijst van ereleden.

Gerard Doelman
Gedecoreerd: 17 maart 1972
Tien jaar of langer speler van het eerste elftal.

Arie van der Knaap
Gedecoreerd: 23 maart 1973
Tien jaar of langer speler van het eerste elftal.

Lien de Bruijn-Keijzer
Gedecoreerd: 9 juni 1977
Voor het vele werk voor de vereniging; het runnen van de kantine vanaf het prille begin. Was de vrouw van ex-voorzitter Jaap de Bruijn. Ook zij was nauw betrokken bij onze verenging en verleende ook tal van andere hand-en-spandiensten.

Leo Jansen jr.
Gedecoreerd: 31 mei 1980
Twintig jaar speler van het eerste elftal; werd later leider/trainer van vele elftallen.

Kees de Koning sr.
Gedecoreerd: 1 mei 1987
Diverse werkzaamheden aan het terrein en opstallen.

Jan Kroes
Gedecoreerd: 1 mei 1987
Voorzitter juli 1977 t/m november 1984 én december 1993 t/m juni 1997. Was ook enkele jaren bestuurslid Jeugdzaken.

Bob Eilers
Gedecoreerd: 15 april 1989
Vanwege zijn verdienste als gangoloog, bestuurslid en wedstrijdsecretaris junioren (feb 1969-sep 1974); bekend van het filmen van evenementen bij en van MVV ’27.

Gerrit Koorneef
Gedecoreerd: 13 april 1991
Onder meer voorzitter van de Supportersvereniging. Met onder anderen Jaap Brandsen en Wim de Kok zette hij acties op waarmee geld kon worden opgehaald voor onze vereniging.

George van Trigt
Gedecoreerd: 19 november 1991
Diverse werkzaamheden aan het terrein en opstallen, jeugdleider etc. Tevens bekend van de in de jaren tachtig naar hem genoemde Van Trigt-trofee, de jaarlijkse trofee voor het juniorenteam met het hoogste aantal behaalde punten gedurende het gehele seizoen.

Siem Noordam

Gedecoreerd: 19 november 1991
Diverse werkzaamheden aan het terrein en opstallen; bestuurslid als commissaris voor het materiaal- en terrein jaren zestig.

Peet Jansen
Gedecoreerd: 19 november 1991
Zijn grote verdiensten liggen voornamelijk op het vlak van de oud-papieractie bij MVV ’27. Hij was hier de grote animator van en ging dan ook door het leven als OPA Peet. In de jaren ’70 haalden scholieren tienduizenden kilo’s oud papier op, wat onze club jaarlijks een aanzienlijke financiële injectie opleverde.

Sjaak Franken
Gedecoreerd: 1 december 1998
Meer dan 25 jaar in het bestuur als wedstrijdsecretaris (sep 1974-nov 1983), secretaris (feb 1976-nov 1986), voorzitter nov 1986-dec 1993) en als bestuurslid technische zaken.

Jan de Nooy
Gedecoreerd: 7 december 2009
Jarenlang in diverse functies actief geweest bij MVV ’27. Tijdens zijn laatste periode als bestuurslid was Jan actief al jeugdvoorzitter. Man met een enorm sociaal karakter, die voor iedereen een luisterend oor had.

Albert van Leeuwen
Gedecoreerd: 30 september 2013
Manus van alles: secretaris, grensrechter, lid van de onderhoudsploeg, opent en sluit de kantine, staat achter de bar. Was verder ook nog leider bij de A1 en het 2e elftal en ook een tijdje damesvoorzitter.

Remco Rodenrijs
Gedecoreerd: 2 augustus 2014
Vanwege zijn grote bijdrage aan het succes van het Jeugdkamp van MVV ’27, eerst als leider en later als kaderlid. Daarnaast zijn waarde eerder als TC-lid en jeugdleider.

Arjan van der Gaag
Gedecoreerd: 5 september 2014
Maakte ruim twintig jaar deel uit van de ploeg die structureel het oud papier in Maasland ophaalde. De laatste jaren bekleedde Arjan ook de rol van coördinator van de oudpapierploeg van MVV ’27.

Rita van Hardeveld
Gedecoreerd: 15 september 2014
Vanwege haar inzet gedurende vier jaren van voorzitterschap (2010-2014) en alom geprezen om haar warme persoonlijkheid. Tijdens haar periode is de rust binnen de club weergekeerd, mede door haar beleid met diverse commissies.

Bram van der Lely
Gedecoreerd: 6 juni 2015
Lid van 1963 tot en met 2015. Speelde zo’n tien jaar in MVV ’27 1. Werd in 2000 gekozen tot MVV 27’s rechtsback van de eeuw. Was eind jaren ’80 drie jaar lang lid van de Elftalcommissie. Enkele jaren leider geweest van het tweede en derde elftal. Lange tijd actief geweest als speler en elftalbegeleider van het veteranenteam.

Joop van Berkel
Gedecoreerd: 6 juni 2015
Lid van 1971 tot en met 2015. Speelde bijna twintig jaar in MVV ’27 1. Werd in 2000 gekozen tot MVV 27’s rechtshalf van de eeuw. Leider en trainer geweest van diverse jeugdteams. Was begin jaren negentig lid van de Elftalcommissie. Was tevens begeleider tijdens jeugdkampen, clubscheidsrechter, mede-initiatiefnemer van de Lief & Leed-commissie en jarenlang speler bij de veteranen.

Hans Zwaard
Gedecoreerd: 9 april 2016
Zeer betrokken bij verschillende onderdelen van de club, maar vooral onderscheiden voor zijn rol bij het opzetten en jarenlang begeleiden van onze G-teams samen met Gilbert Remeeus.

Gilbert Remeeus
Gedecoreerd: 9 april 2016
Zeer betrokken bij verschillende onderdelen (o.a. het damesvoetbal), maar vooral onderscheiden voor zijn rol bij het opzetten en jarenlang begeleiden van onze G-teams samen met Hans Zwaard.

Roel Nooteboom
Gedecoreerd: 28 juli 2018
Die ‘lange’ in de verdediging. Meer dan 400 wedstrijden in het Eerste elftal. Ooit begonnen in de F-jes en doorgegroeid tot een begrip in de Maaslandse defensie. Daarnaast 17 jaar leider op het jeugdkamp en chauffeur bij diverse evenementen.

Michel Voogt
Gedecoreerd: 29 september 2017
Gehuldigd vanwege zijn rol als leider van diverse selectie-elftallen, bestuurslid van de Technische Commissie en tenslotte als voorzitter.

Stephan Moerenhout
Gedecoreerd: 26 oktober 2018
Jarenlang het gezicht van de jongeren van MVV 27 als Jeugdvoorzitter; verder vice-voorzitter en ook scheidsrechter

Joop Alsemgeest
Gedecoreerd: 25 juni 2023
Vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor M.V.V. ’27 in verschillende functies.
Joop is onder andere administratief ondersteuner van het jeugdbestuur geweest, leider van diverse elftallen, (assistent-)scheidsrechter, mede-initiatiefnemer van het Westlands Kampioenschap voor F-pupillen, grote hulp bij het digitaliseren van de ledenadministratie en actief geweest bij het wedstrijdsecretariaat en op het gebied van ICT.

Pieter van Rijs
Gedecoreerd: 3 november 2023
Pieter is 6 jaar (2017-2023) voorzitter geweest van M.V.V. ’27.
Voorts is Pieter jeugdtrainer en selectiespeler geweest, is hij 10 jaar lang een betrokken kampleider geweest van het jaarlijkse M.V.V.’27 Jeugdkamp en fluit hij nog iedere week een wedstrijd.

Rien van Eijmeren Award

Wim van Kersbergen
Gedecoreerd: 6 juni 2009
Jarenlang wedstrijdsecretaris bij MVV ’27. Daarnaast de grote animator achter diverse evenementen, zoals de Jeugdvoetbalpromotiedag. In december 2010 helaas veel te vroeg overleden.

Gerard Jordaan
Gedecoreerd: 5 juni 2010
Al jarenlang zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van Clubblad Goal. Tevens ontwerper website en huisfotograaf van MVV ’27. Functioneert met name op de achtergrond.

Nico Gordijn
Gedecoreerd: 4 juni 2011
Zeer betrokken vrijwilliger, die tal van functies binnen MVV ’27 bekleedde en nog steeds bekleedt. Wij noemen: scheidsrechterscoördinator, scheidsrechter, ontvangstcomité, barmedewerker, medewerker oud-papierploeg, trainer/leider, organisator kerstzaalvoetbal voor de Maaslandse schooljeugd.

Sjaak Stougje
Gedecoreerd: 2 juni 2012
Als iemand de Rien van Eijmeren Award in 2012 verdiende, wat het Sjaak Stougje wel. Al meer dan 40 jaar is Sjaak actief bij MVV ’27, ook nog eens in tal van functies. Was onder meer betrokken bij het jongenskamp, meisjeskamp, speaker bij diverse evenementen, elftalleider, Sinterklaas etc. Karakteristiek: sigaar.

Joke Rasens
Gedecoreerd: 1 juni 2013
Joke is de vrouw van de ledenadministratie, iets wat zij al meer dan 40 jaar doet. Ook in de automatische incasso-slag die momenteel onder penningmeester Arthur Paping wordt uitgevoerd is zij een onmisbare schakel.

Joop Alsemgeest
Gedecoreerd: 1 juni 2013
Joop werkte de laatste jaren veel met Joke Rasens samen. Hij is degene die zorgt voor de pasjes en het op orde houden van vele zaken in Sportlink. Eind jaren 80 gestart als administratief ondersteuner van het toenmalig jeugdbestuur. Leider/trainer geworden van DEF-elftallen en later scheidsrechter/grensrechter. Stond mede aan de wieg van het (Westlands) F-toernooi.

Loes van Mil
Gedecoreerd: 7 juni 2014
Loes werd vooral geëerd vanwege haar jarenlange inzet achter de bar van MVV ’27. Inmiddels doet zij dit al bijna 25 jaar, waarvan drie jaar zelfs als beheerder van de kantine.

Albert van Leeuwen
Gedecoreerd: 6 juni 2015
Manusje van alles geeft hem te weinig eer: clubsecretaris, grensrechter, lid van de onderhoudsploeg, leider A1 en het tweede elftal, damesvoorzitter en als vrijwilliger betrokken bij zo’n beetje ieder evenement van MVV ’27.

Arie de Jong
Gedecoreerd: 4 juni 2016
Letterlijke een stille kracht. Weinig mensen kennen hem, maar hij is wel degene die al jaren er voor zorgt dat de kantine, de gangen en de kleedkamers na het weekend weer helemaal schoon zijn en dat ons Sportpark er weer netjes uitziet.

Jan de Baat
Gedecoreerd: 3 juni 2017
Altijd in de weer als er iets (grond)verzet moet worden bij MVV ’27. Helpt al jaren bij al het onderhoud van onze velden en alles daar omheen. Zeer intensief betrokken bij het vervangen van Veld 1 en alle werkzaamheden daar omheen. Staat vooraan als er hulp gevraagd wordt.

Ben van Mil
Gedecoreerd: 26 oktober 2018
Heeft de geschiedenis van de vereniging in kaart gebracht, schrijft de verslagen van het eerste elftal en zorgt voor de nodige interviews, waaronder die van de Vergeten Voetballer.

Sjaak van der Sar
Gedecoreerd: 6 november 2019
Al jaren de man die op de achtergrond zorgt voor de velden van MVV ’27. Als iedereen geniet van de zomervakantie is Sjaak in de weer met het klaarmaken van de velden voor het nieuwe seizoen. En ook gedurende het seizoen is het veel op en rond de velden te vinden om er voor te zorgen dat er op zaterdag weer een strakke grasmat ligt.

Het kan zijn dat deze lijst niet compleet is. Kent u iemand die ook onderscheiden is met een van deze vier onderscheidingen en u ziet hem of haar toch niet terug op deze lijst, stuur dan een e-mail naar communicatie@mvv27.nl.