Jeugdfonds Sport & Cultuur Midden-Delfland 

Wilt uw kind ook op voetbal, maar vormen de financiën een probleem om de contributie of de voetbalkleding te betalen? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur mogelijk een oplossing bieden.

Het Jeugdfonds vergoedt (een groot deel van) de kosten van een sportclub voor gezinnen waar thuis tijdelijk of langdurig te weinig geld is.
Kinderen die wonen in Midden-Delfland en tussen de 4 en 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een aanvraag.

Op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur vindt u alle informatie; https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/.

De aanvraag bij het Jeugdfonds kunt u niet zelf als ouder doen, maar doet u via een tussenpersoon (intermediair). Vervolgens meldt u ook uw kind aan bij onze vereniging via het Ledenmutatieformulier en u geeft bij de opmerkingen aan dat de contributie via het Jeugdfonds wordt vergoed.

Voor de aanvraag of meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u terecht bij:
Stichting Welzijn Midden-Delfland
t.a.v. mevr. Eva Greveling
tel: 010-59 18 052 / 06-43 83 51 58
info@swmd.nl

Het spreekt voor zich dat alle contacten en informatie vertrouwelijk worden behandeld.