Jeugdsportfonds Midden-Delfland

Wil jouw kind vanaf volgend seizoen ook op voetbal, maar vormen financiën een probleem om de contributie of voetbalkleding te betalen? Vanaf 1 mei 2015 heeft Midden-Delfland het Jeugdsportfonds dat een oplossing biedt.

Het Jeugdsportfonds vergoedt (een groot deel van) de kosten voor een sportclub voor gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen. Kinderen die wonen in Midden-Delfland en tussen de 4 en 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een aanvraag.

Voor aanvraag of meer informatie over het Jeugdsportfonds kun je terecht bij:
Stichting Welzijn Midden-Delfland (afdeling Maasland)
t.a.v. mevr. Mariet Barendse
tel: 010-5918052 / 06-13663017
Inloopspreekuur:
Maandagochtend 09.00 – 12.00 uur
SW Midden-Delfland Locatie Maasland
Hofsingel 18 (complex Singelhof)
Maasland
Het spreekt voor zich dat alle contacten en informatie vertrouwelijk worden behandeld.