Digitaal Wedstrijd Formulier

Het ligt in de planning dat het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) met ingang van het weekend zaterdag 2 en zondag 3 maart a.s. bij alle in Categorie B te spelen wedstrijden voor senioren, veteranen mannen en vrouwen zal worden ingevoerd.

Dit betreft dan een uitbreiding met ruim 12.000 elftallen, dus ruim 6.000 wedstrijden. Heel veel personen, zoals de (wedstrijd)secretarissen, elftalleiders, verenigingsscheidsrechters en de assistent-scheidsrechters van de verenigingen zullen dan voor het eerst in de praktijk met het DWF te maken krijgen.

De hierboven genoemde verenigingsleden kunnen al eerder kennis maken met de diverse processen voor het digitaal invullen, wijzigen en verzenden van het DWF. Hiervoor is een zgn. ‘Klikmodel DWF – Categorie B’ ontwikkeld. Met dit klikmodel kan men zo vaak als men wenst op de eigen PC of laptop de verschillende processen bekijken en vertrouwd raken met de in te vullen beeldschermen.
Het ‘klikmodel’ kan via bovenvermelde link worden geopend en nadien eventueel worden opgeslagen op de eigen werkplek.

De KNVB adviseert de verenigingen al vroegtijdig, voor alle elftallen die in categorie B hun wedstrijden spelen, een aanvang te maken met het aanmaken van de zogenaamde bondsteams. Het bondsteam is de basis voor het DWF. Iedereen in het bondsteam komt standaard terug op het DWF.

Het gaat om de deelnemers (spelers, begeleiders en eventuele verenigingsscheidsrechter en assistent-scheidsrechter) die in de regel bij elke wedstrijd actief zijn als speler of staf. Dit bondsteam kan in één handeling naar het DWF worden verplaatst. Op de wedstrijddag hoeven dan alleen nog maar wijzigingen in het bondsteam te worden aangegeven. Men kan ook spelers in meerdere bondsteams opnemen. Zie hiervoor ook de beschrijving in de Handleiding DWF onder § 4: ‘Bondsteams’. Open hier de: Handleiding DWF.