Wijzigen gegevens / lidmaatschap

Wijzigen lidmaatschap

Wil je jouw lidmaatschap bij MVV ’27 wijzigen? Hier kun je het Ledenmutatieformulier voor gebruiken. Dit formulier gebruik je onder andere voor wijzigingen van jouw persoonsgegevens of het soort lidmaatschap.

Afmelden als lid
Het kan ook zijn dat je je wilt afmelden bij MVV ’27. Afmelding kan uitsluitend via het officiële Ledenmutatieformulier en dient voor 31 mei van het kalenderjaar te geschieden. Afmeldingen na deze datum worden uiteraard wel door de ledenadministratie in behandeling genomen maar er wordt dan door MVV ’27 voor het daarop volgende seizoen € 35,- in rekening gebracht. Dit zijn de kosten per lid (peildatum 31 mei) die de KNVB bij MVV ’27 in rekening brengt ter dekking van verzekering, etc.

Indien de opzegging na 31 augustus wordt gedaan, dient het volledige contributiebedrag van het volgende seizoen te worden betaald.

Voordat tot overschrijving of opzegging wordt overgegaan, moeten alle openstaande bedragen (achterstallige contributie, boetes e.d.) eerst worden afgerekend voordat de overschrijving kan worden verwerkt.

.