Spelregelbewijs

De verenigingsraad van de KNVB heeft in 2015 ingestemd met een reglementswijziging die het halen van het spelregelbewijs verplicht stelt.

Vertrouwd met de spelregels
Het initiatief om een spelregelbewijs in te voeren voor jeugdspelers in Nederland zorgt ervoor dat voetballers van jongs af aan vertrouwd raken met de spelregels. Kennis van de spelregels geeft hen meer inzicht in en begrip voor beslissingen van scheidsrechters.

Via het digitaal wedstrijdformulier (DWF) wordt gecontroleerd of een speler wel of niet in het bezit is van het spelregelbewijs. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de speler via het DWF een waarschuwing. Na zes waarschuwingen mag de speler niet meer opgevoerd worden op het DWF. Als het spelregelbewijs is gehaald, dan mag de speler weer uitkomen in wedstrijden.

Het spelregelbewijs is verplicht voor iedereen die is geboren na 1997 en zijn/haar tweede jaar gaat spelen in de O17-leeftijdscategorie.

Hoe werkt het?
De hele cursus wordt online verzorgd. De betreffende spelers krijgen van de KNVB een mail met hierin een activatiecode. Hiermee kan ingelogd worden op een door de KNVB speciaal ontwikkelde website (www.voetbalmasterz.nl). Op de website kan je eerst oefenen zoveel je wilt. Er zijn oefentoetsen te vinden voor allerlei verschillende spelsituaties. Verder worden de belangrijkste spelregels op een eenvoudige manier uitgelegd en worden er door middel van filmpjes en grafische weergaven diverse spelsituaties onder de loep genomen. Om vervolgens het spelregelbewijs te halen, moet je eerst vijf levels doorlopen. Elk level heeft tien vragen en je moet er telkens eentje meer goed hebben. Bij level 1 moet je minstens vijf juiste antwoorden geven. Bij level 2 dus zes. Bij level 3 zeven, bij level 4 acht en bij level 5 negen. Deze vijf levels kun je opnieuw doen, zo vaak als je wilt. Tot je klaar bent voor de eindtoets. Deze toets heeft twintig vragen, waarvan je er zestien (of meer) goed moet hebben.

Ook alle andere leden van de club kunnen het spelregelbewijs vrijwillig halen. Een activatiecode voor de website www.voetbalmasterz.nl is op te vragen bij Stephan Moerenhout via het e-mailadres jeugd@mvv27.nl. Weet jij het ook meestal beter dan de scheidsrechter en roep je ook weleens “hij niet!” als er gevlagd wordt voor buitenspel? Ga dan eens naar de website en vindt uit of jouw spelregelkennis voldoende is om het spelregelbewijs te halen. De website is sowieso een aanrader voor iedereen die bij het voetbal betrokken is!