December is traditiegetrouw een maand waarin de balans wordt opgemaakt en wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Bij MVV ’27 vond er in 2018 een opvallende bestuurswijziging plaats. Stephan Moerenhout vond het na 9 jaar mooi geweest en besloot terug te treden als jeugdvoorzitter en nadat de leden tijdens de ALV met zijn benoeming hadden ingestemd, volgde Niels Planken hem op. Terwijl Chris Rea op de radio zijn weg naar huis vervolgt, kijken we in de kantine met de voormalige en huidige jeugdvoorzitter terug op de afgelopen jaren en vooruit naar de toekomst.

Begin dit jaar kondigde Stephan Moerenhout zijn afscheid als jeugdvoorzitter aan, na 9 jaar voorzitterschap was voor hem de tijd rijp om terug te treden. “Ik merkte dat ik vooral de feeling met de allerkleinsten begon kwijt te raken. Vroeger wist ik altijd precies wie er in welk jeugdelftal speelde, ook omdat mijn eigen kinderen in de jeugd actief waren. Dat werd nu minder”, legt Stephan uit. “Uiteindelijk moet je jezelf dan de vraag stellen of je nog wel van toegevoegde waarde bent en of je het nog op kunt brengen. Uiteindelijk heb ik alle plussen en minnen tegen elkaar weggestreept en ben ik tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een opvolger.” Dit betekent overigens niet dat we Stephan niet meer bij MVV ’27 zullen zien. “Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met het fluiten van wedstrijden. In eerste instantie als invaller, maar inmiddels fluit ik elke zaterdag een wedstrijd. Hierdoor merk ik overigens ook dat er een grote behoefte is aan scheidsrechters. Het aantal scheidsrechters bij MVV is minder geworden en ook de KNVB vaardigt minder scheidsrechters af.” Een opvolger als jeugdvoorzitter werd gevonden in Niels Planken. “Stephan benaderde mij en ik ben vanaf het begin van dit jaar mee gaan lopen, zodat ik weet wat erbij komt kijken en wat er allemaal speelt. Hierna was voor mij de keus eigenlijk snel gemaakt”, aldus Niels.

Taken
Maar wat houdt de functie van jeugdvoorzitter nu eigenlijk in? En waar ben je verantwoordelijk voor? “De jeugdvoorzitter houdt zich bezig met de hele jeugdafdeling, dus van de A-junioren tot en met de Mini-F. Je bent het aanspreekpunt voor ouders en leiders. Vooral alles op het organisatorische vlak valt onder de verantwoordelijkheid van de  jeugdvoorzitter. Het is dus heel divers”, legt Stephan uit. “Het technische gedeelte zoals de teamindeling en het aanstellen en opleiden van de trainers is de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie.” Een ander belangrijk punt dat binnen het takenpakket van de jeugdvoorzitter valt, is de ledenwerving. Veel verenigingen hebben te kampen met dalende ledenaantallen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling (vergrijzing) van Maasland loopt het ledenaantal in de jeugd bij MVV ’27 ook licht terug. Stephan: “Het ledenaantal is wel enigszins gedaald, maar is op een lager niveau stabiel gebleven en nu zit er zelfs weer een klein plusje in. De daling bij de jeugd werd gecompenseerd door andere categorieën zoals de meisjes/vrouwen en senioren.” Daarnaast is er ook vanuit de jongste jeugd positief nieuws. “De Mini-F doet het goed en zo’n 95% blijft na de overstap naar de F-pupillen (JO8) ook lid”, is Niels opgevallen.

Meisjes
“Wat momenteel wel een speerpunt is, is om op jonge leeftijd meer meisjes aan de club te binden. De meisjes/vrouwenafdeling groeit, maar vooral in de leeftijdscategorie onder 15 en ouder. Het is nu bijna zover dat we een meisjesteam van onder de 8 jaar samen kunnen stellen, hierdoor krijgen ze vanaf jonge leeftijd de basisvaardigheden aangeleerd”, aldus Stephan. “Het is mooi om te zien dat deze afdeling duidelijk groeit. En misschien zorgt het meisjesteam JO8 wel voor een sneeuwbaleffect als het straks daadwerkelijk zover is”, vult Niels positief aan. Vanwege de groei van meisjes/vrouwenafdeling is het bestuur naarstig opzoek naar een TC-lid die het beleid van deze afdeling vorm kan gaan geven.

Vrijwilligers
Een probleem waar veel verenigingen mee te maken hebben is een gebrek aan vrijwilligers, een punt waar MVV ’27 helaas ook mee geconfronteerd wordt. Vooral het werven van leiders en trainers van niet-selectieteams is een jaarlijks terugkerend probleem dat binnen het bestuur serieus wordt besproken. Een eenvoudige oplossing is nog niet zo gemakkelijk gevonden. “Je kan vanuit het bestuur wel een financiële vergoeding aanbieden of een verplichting op gaan leggen, maar het training geven moet toch vooral een bepaalde drive vanuit jezelf zijn. Als die er niet is, dan gaat het niet werken”, legt Stephan uit. “Voor eenmalige gelegenheden zoals evenementen lukt het wel om vrijwilligers te vinden, maar men wil zich meestal niet voor een seizoen lang op elke zaterdagochtend of bijvoorbeeld maandag/woensdagavond vastleggen. Dat is wel een probleem. Gelukkig hebben we bij MVV ’27 nog genoeg vrijwilligers die dit wel oppakken, alle credits voor hen daarvoor.”

Toekomst
Sinds de algemene ledenvergadering van afgelopen oktober is Niels Planken de nieuwe jeugdvoorzitter van MVV ’27. “Ik laat het in deze eerste maanden eerst allemaal op me afkomen. Stephan heeft het goed achtergelaten en ik wil er nu vooral voor zorgen dat alles goed blijft lopen. Het is nu nog relatief rustig, maar vooral in de voorbereiding op het volgende seizoen zal het wel drukker worden.” Iets dat wel direct de aandacht van Niels heeft, is het stoppen van een aantal coördinatoren. “Met Stephan zijn ook de coördinatoren van de A, B en C-jeugd gestopt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de afdelingen en zijn dus eigenlijk de schakel tussen de jeugdvoorzitter en de betreffende afdeling. Eén aanspreekpunt per afdeling is voor de jeugdvoorzitter makkelijker te overzien, dus deze personen zullen door mij wel gemist gaan worden. Hopelijk kunnen we voor aanvang van het nieuwe seizoen nieuwe coördinatoren vinden”. Doordat de afdelingen in de loop der jaren kleiner zijn geworden wordt de indeling waarschijnlijk anders en zijn er minder coördinatoren nodig. Naast jeugdvoorzitter is Niels ook nog steeds trainer en leider van de JO13-1 en voorlopig wil hij beide taken blijven combineren. “Ik heb het erg naar mijn zin bij de D’tjes en het geeft me ook veel energie. Op deze manier ben je ook direct betrokken bij de jeugd en zie je op zaterdagochtend ook wat er op de club gebeurt.”

 

Verjonging
De toetreding van Niels en eerder voorzitter Pieter van Rijs zorgt voor een verjonging van het bestuur van MVV ’27, een positieve ontwikkeling volgens Niels. “Over het algemeen denk ik dat het een goede zaak is om een aantal jongere mensen in het bestuur te hebben, ook voor de langere termijn.” Daarbij is de jeugdafdeling voor Niels geen onbekend terrein. “Ik loop al langer mee als trainer en leider binnen de jeugdafdeling en ben ook al jaren bij het jeugdkamp betrokken. Ik zal best weleens tegen dingen aanlopen die ik nog moet leren, maar dit lijkt me een mooie uitdaging. Ook kan ik met vragen bij de anderen bestuursleden terecht, zij zijn altijd bereid om iets uit te leggen. Ik denk dat we nu een mooie mix hebben.” Daarnaast hoopt Niels dat het toetreden van Pieter en hemzelf leeftijdsgenoten stimuleert om ook iets voor de club te gaan betekenen . “Misschien denken ze wel, zij doen het ook dus waarom zouden wij ook niet iets gaan doen?”

De scheidend jeugdvoorzitter ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Het eerste jaar van Pieter als voorzitter is eigenlijk perfect verlopen en ik ben ervan overtuigd dat het straks bij Niels ook zo zal gaan. Als je het eerste jaar achter de rug hebt, gaat het daarna allemaal gemakkelijker. Daarbij denk ik dat we best trots mogen zijn over hoe we het bij MVV ’27 voor elkaar hebben, zeker ook als je het vergelijkt met andere verenigingen.”