De Algemene Ledenvergadering van MVV ’27 heeft gisterenavond ingestemd met de benoeming van Pieter van Rijs tot voorzitter van de vereniging. De 28-jarige Van Rijs neemt de voorzittershamer over van Michel Voogt, die voor zijn inspanningen tijdens de afgelopen vier jaar werd benoemd tot Lid van Verdienste.

Michel had voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) al aangegeven dat het leiden van deze vergadering zijn laatste handeling als voorzitter van MVV ’27 zou zijn. Al langere tijd werd er daarom gezocht tot naar een opvolger, tot afgelopen week nog zonder succes. Afgelopen woensdag meldde echter Pieter van Rijs zich aan als kandidaat en de aanwezige leden stemden gisterenavond in met zijn benoeming. Hiermee is Pieter (28 jaar) waarschijnlijk één van de jongste voorzitters in het voetballandschap.

Na de opening van de vergadering blikte voorzitter Michel Voogt terug op het afgelopen voetbaljaar. Een jaar met vele hoogtepunten maar helaas ook enkele dieptepunten. Hierna was het de beurt aan penningmeester Arthur Paping om de cijfers toe te lichten. Uit de overzichten blijkt dat MVV ’27 er financieel rooskleurig voor staat. Wel staan er voor de komende periode enkele grote projecten op de planning en dus kan de club de financiële meevallers goed gebruiken. Zo zal de riolering aangepakt worden en zullen de kleedkamers gemoderniseerd worden. Voor dit laatste project heeft het bestuur een crowdfundingsactie in gedachte, nadere informatie hierover volgt ter zijner tijd. Zoals tijdens de ALV gebruikelijk werden ook de aanwezige jubilarissen in het zonnetje gezet. Roel Nooteboom, Kees Louter en Jan Willem Louter kregen het speldje voor het 25-jarig lidmaatschap uitgereikt. Arno van Nierop is al 40 jaar lid van MVV ’27 en mocht hiervoor het speldje in ontvangst nemen. Piet Roels is zelfs al 50 jaar lid van onze vereniging en kreeg hiervoor door voorzitter Michel Voogt de decoratie uitgereikt.

   

Aan het einde van de vergadering kwamen dan de bestuurswijzigingen aan bod. Zoals eerder gememoreerd had Michel vooraf al aangegeven dat hij na vier jaar de voorzittershamer zou neerleggen. Lange tijd diende er zich geen kandidaat aan om de taken van Michel over te nemen en zaken als een duo-voorzitterschap werden serieus overwogen. Totdat afgelopen woensdag Pieter van Rijs zich bereid toonde om de openstaande vacature in te vullen. De benoeming van Pieter als nieuwe voorzitter werd aan de aanwezige leden voorgelegd en zij stemden in met een enthousiast applaus. En dus mag Pieter van Rijs zich vanaf gisterenavond voorzitter van MVV ’27 noemen. In zijn introductie noemde Michel die nieuwe voorzitter al ‘een kind van de club’. Pieter zal voor vele MVV’ ers inderdaad geen onbekende zijn. Hij voetbalde vanaf de jeugd in het rood-wit en was ook enkele jaren lid van de A-selectie. Daarnaast is Pieter trainer al langere tijd trainer en leider van diverse jeugdteams en maakt hij deel uit van de commissie ledenwerving. Michel Voogt werd na het overdragen van de voorzittershamer benoemd tot Lid van Verdienste.

MVV ’27 is verheugd dat Pieter bereid is om te taken van Michel over te nemen en trots dat we vanaf heden een jonge voorzitter uit eigen gelederen hebben. Daarnaast willen wij Michel nogmaals bedanken voor zijn inzet tijdens de afgelopen jaren.