Vrijdag 29 september is weer de jaarlijkse ALV bij MVV ’27. De algemene ledenvergadering is hét moment waarop leden van MVV ’27 bijgepraat worden over het wel en wee van de vereniging. Ook is dit het moment bij uitstek waarop je jouw stem als lid kunt laten horen aan de bestuurders.

Tijdens de komende ALV verricht Michel Voogt zijn laatste officiële handelingen als voorzitter. Op de agenda staan onder meer de opvolging van Michel. Zoals ongetwijfeld bekend is, is er nog geen kandidaat om Michel op te volgen. Mocht je interesse hebben of een geschikte kandidaat weten: we vernemen het graag (door bijvoorbeeld een e-mail naar secretaris@mvv27.nl). Meer info over de vacante voorzitterspositie: http://www.mvv27.nl/mvv-27-zonder-voorzitter/.

De agenda en voorbereidende stukken voor de ALV vind je hieronder. Heb je vragen naar aanleiding van de publicatiestukken? Deze kun je uitsluitend per e-mail tot zaterdag 23 september 2017 stellen via penningmeester@mvv27.nl.

Vrijdag 29 september 2017. Aanvang 20.00 uur, Kantine MVV ’27

AGENDA :

1. Opening vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen Notulen ALV 16 september 2016
4. Terugblik seizoen 2016 – 2017
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2016 – 2017 en begroting 2017 – 2018
6. Vaststellen contributie seizoen 2018 – 2019
7. Bestuursmutaties
8. Projecten 2017 – 2018
9. Jubilarissen
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering

Stukken ALV 2017:

Agenda ALV 2017
Notulen ALV 2016
Balans per 30 juni 2016
Balans per 30 juni 2017
Exploitatieresultaat 2016-2017
Verklaring jaarrekening 2016-2017