Kort na 1 januari 2016 is Kantinebeheerster Riet Jordaan druk aan het tellen gegaan om de kantinevoorraad vast te kunnen stellen. Volgens penningmeester Arthur Paping kan na het tellen definitief worden vastgesteld dat de kantineomzet en de brutomarge (= de omzet minus de inkoopwaarde van de verkochte goederen) zich in 2015 prima ontwikkeld hebben. De inkomsten uit de kantine leveren hiermee een goede bijdrage aan de totale financiële exploitatie van de vereniging.

Mede om deze reden vond het bestuur het een goed idee om eens een tipje van de sluier op te lichten over de top 10 van drankverkopen over 2015 (in aantallen) in vergelijking met 2014. Aangezien er in 2014 nog geen touchscreen kassaregister was in de keuken is dit overzicht vooralsnog slechts te maken over de drankverkoop.

Uit dit overzicht blijkt dat de kop koffie ook in 2015 in de grootste aantallen over de toonbank is gegaan. De Pitcher (de bierkan) is in absolute zin de grootste stijger gebleken met een toename van 2269 stuks. Amstel Radler is echter procentueel de grootste stijger; de verkoop van deze mix van Amstel bier en citroenwater verdubbelde bijna in 2015! Gazeuse lijkt in 2015 wat uit de gratie te zijn geraakt. Nog net in de top 10 van hoogste verkoopaantallen, maar daarbinnen wel de grote daler.

Per saldo laat deze top 10 van in 2015 verkochte dranken een stijging zien van ruim 20% (7.626 producten) ten opzichte van 2014. Een resultaat waar het bestuur zeer verheugd over is en daarom álle kantinemedewerkers dankt voor hun bijdrage aan deze ontwikkeling.

Product Aantal producten 2015 Aantal producten 2014
1. KOFFIE

                                  14.456

                                        12.285
2. TAPBIER GLAS

                                     8.682

                                          7.293
3. PITCHER

                                     8.132

                                          5.863
4. AA

                                     4.171

                                          3.565
5. THEE

                                     2.147

                                          1.978
6. PEPSI COLA

                                     1.640

                                          1.641
7. ICE TEA BLIK

                                     1.450

                                          1.044
8. O2LIFE

                                     1.156

                                             739
9. AMSTEL RADLER

734

                                             384
10. GAZEUSE

                                        569

                                              719