Van de 175 leden die nog géén gebruik maken van automatische incasso voor de betaling van de contributie, heeft 60% niet aan de betaaltermijn voldaan. We roepen hen op om spoedig te betalen.

Sinds 2012 maakt het overgrote deel van de leden van MVV ‘27 gebruik van automatische incasso voor het betalen van hun contributie, waar we als vereniging blij mee zijn. 175 leden gaven toentertijd aan dat zij niet akkoord gingen met automatische incasso van hun contributiefactuur.

Een reden voor MVV ’27 om met automatische incasso te werken, is te zorgen dat de contibutiegelden tijdig binnen zijn, zodat onze club de financiën op orde kan hebben en zelf ook netjes aan de betaalverplichtingen kan voldoen. Een tweede reden voor automatische incasso is dat de dit de administratieve werkzaamheden stukken eenvoudiger én leuker maakt.

175 leden kiezen ervoor om geen gebruik te maken van automatische incasso. Vanzelfsprekend is dat geen enkel probleem, maar 60% (!) van hen heeft de contributie niet voor de betaaldeadline van 1 september voldaan. Graag doen wij een klemmend beroep op deze leden om de factuur alsnog zo spoedig mogelijk te betalen.

Wil je alsnog overstappen op automatische incasso, waarmee je de administratie voor onze club gemakkelijker maakt én waardoor de toeslag van € 2,50 op het factuurbedrag vervalt? Stuur dan een e-mail met je volledige bankgegevens (IBAN) naar de ledenadministratie: ledenadministratie@mvv27.nl.