Het bestuur heeft besloten om de renovatie van de kleedkamers in de winterperiode te laten plaatsvinden, in plaats van de eerder geplande renovatie in de zomer. Dit heeft alles te maken met de onzekerheden ten aanzien van de financiering van de renovatie. MVV ’27 wil hier eerst meer duidelijkheid over hebben alvorens met de renovatie wordt gestart.

Dinsdag 28 mei was een spannende avond voor MVV ’27. De Gemeenteraad van Midden-Delfland boog zich over een subsidieaanvraag van MVV ’27 ten behoeve van de geplande renovatie van de kleedkamers. De Raad ging unaniem mee met het voorstel van het College van B&W en zodoende is een belangrijk deel van de financiering van de kleedkamers gedekt. MVV ’27 is de gemeente daarvoor dankbaar en waardeert het dat de Gemeente het belang onderkent van MVV ’27 als maatschappelijke voetbalvereniging in Maasland.

Op dit moment is MVV ’27 nog druk bezig om verdere financiële dekking te vinden voor de renovatie. Er is goed contact met diverse fondsen en organisaties over een donatie voor het project en er liggen de nodige aanvragen bij deze organisaties en fondsen. Dit is echter geen garantie op succes en vormt nog een onzekerheid in ons dekkingsplan. Hoewel wij dus vanzelfsprekend tevreden zijn met de gemeentelijke subsidie, de bijdragen die andere fondsen al hebben toegezegd en uiteraard de bijdragen van de sponsoren van MVV ’27, rest ons nog een uitdaging. Het bestuur heeft er veel vertrouwen in dat het lukt om het plan te laten slagen. De steun die we vanuit de Gemeente nu hebben gekregen, helpt hier enorm bij.

De komende weken zullen meer besluiten worden genomen bij instanties betreffende financiering aan MVV ’27. Via verschillende media zullen jullie op de hoogte worden gehouden. Omdat de onzekerheden met betrekking tot de financiering nog bestaan, zal de geplande renovatie niet in de zomer plaatsvinden, maar worden verplaatst naar de winterperiode.