Afgelopen vrijdag vond in de kantine van MVV ’27 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Maaslandse voetbalvereniging plaats. Voor degenen die hierbij niet aanwezig konden zijn, sommen we de belangrijkste beslissingen graag nog even op.

Om 20:00 opende voorzitter Pieter van Rijs onder toeziend oog van de andere bestuursleden en circa veertig aanwezige leden de ledenvergadering. Na het behandelen van de ingekomen stukken en het vaststellen van de notulen van de ALV 2017 blikt Pieter terug op de hoogte- en dieptepunten uit de afgelopen jaargang. Hier kun je de terugblik teruglezen.

Vervolgens geeft Pieter het woord graag aan penningmeester Arthur Paping. Nadat het jaarverslag 2017-2018 en de begroting voor het huidige seizoen zijn behandeld wordt er een contributieverhoging van vijf euro voorgesteld voor het komende seizoen. Dit voorstel wordt vervolgens door de leden aangenomen. Ook met het voorstel tot een verhoging van de bierprijs m.i.v. 1-januari 2019 stemt de ALV unaniem in.

Een vast onderdeel van de Algemene Leden Vergadering is de decoratie van diegenen die hun 25-, 40- of 50-jarig jubileum vieren als lid van MVV ’27. In de eerste categorie werden Rick van der Gaag, Wouter van Dorp, Jacco de Haas en Simon Poot naar voren geroepen. Carel van Leeuwen en Stefan van Uffelen ontvingen een aandenken ter ere van hun veertigjarige lidmaatschap. Leo Jansen, Piet de Jong, Peet Doelman en Ben van Mil werden zelfs geëerd met vijftig jaar lidmaatschap van MVV ’27. Laatstgenoemde ontving naast zijn speldje ook nog de Rien van Eijmeren Award, een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die zich op onderscheidende wijze voor MVV ’27 heeft ingezet. Ben van Mil verdiende deze award onder meer voor zijn werk als clubarchivaris.

Nadat alle speldjes en de RVE-award zijn uitgereikt, komt nog het agendapunt ‘Bestuursmutaties’ aan bod. Er wordt afscheid genomen van aftredend jeugdvoorzitter Stephan Moerenhout, die na jarenlange inzet heeft besloten een stapje terug te doen. Stephan wordt vanwege zijn werk benoemd tot lid van verdienste van de vereniging.  Als zijn opvolger wordt Niels Planken voorgesteld. De ALV stemt onder luid applaus in met deze benoeming. Tot slot kondigt penningmeester Arthur Paping aan volgend jaar het bestuur te gaan verlaten. De vacaturetekst voor een opvolger zal binnenkort op de website verschijnen. Na de rondvraag sluit voorzitter Pieter van Rijs de ALV af.