Zoals je misschien inmiddels al hebt gemerkt, zijn onlangs de contributiefacturen voor het voetbalseizoen 2017 / ’18 per e-mail of per post verzonden.

Het bestuur heeft besloten om de procedure rondom het doorgeven van mutaties, facturatie en inning van de contributies iets te wijzigen of aan te scherpen. Via dit bericht informeren we je graag over de concrete aanpassingen:

·         Wijzigingen in (o.a. het type lidmaatschap) naar aanleiding van de conceptfactuur dienen voor 1 augustus 2017 te worden doorgegeven. Dit kan uitsluitend via het digitale mutatieformulier (zie website onder “Lidmaatschap”).

·         Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van overige wijzigingen in hun lidmaatschapsgegevens (o.a. huidige adres, actueel e-mailadres, actueel 06-nummer, actueel IBAN-bankrekening etc.). Indien je nog geen conceptfactuur hebt ontvangen (bijvoorbeeld door foutief e-mail adres of postadres) dan verzoeken we je dit tevens via het mutatieformulier kenbaar te maken. De ledenadministratie kan dit dan controleren en opvolgen.

·         Onderzoek toont aan dat sommige oproepkrachten op een handige wijze gebruik maken van de kortingsmogelijkheid die dit type lidmaatschap biedt. Indien na afloop van het seizoen blijkt dat er meer dan twaalf wedstrijden zijn gevoetbald door een oproepkracht, dan krijg je als oproepkracht alsnog een aanvullende factuur, zodat je voor een volledig lidmaatschap betaalt.

·         Het uitblijven van een reactie of betaling (ondanks herhaalde herinneringen en aanmaningen voor onbetaalde facturen) zal leiden tot een blokkade in Sportlink. Hierdoor kunnen spelers -tot nader order- niet worden opgevoerd op het digitale wedstrijdformulier en dus niet spelen.

Het bestuur vertrouwt er op dat deze maatregelen zullen leiden tot een soepelere inning van de contributiegelden, immers het blijft allemaal “vrijwilligerswerk”.