Wil jouw kind vanaf volgend seizoen ook op voetbal, maar vormen financiën een probleem om de contributie of voetbalkleding te betalen? Vanaf 1 mei heeft Midden-Delfland het Jeugdsportfonds dat een oplossing biedt.

Het Jeugdsportfonds vergoedt (een groot deel van) de kosten voor een sportclub voor gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen. Kinderen die wonen in Midden-Delfland en tussen de 4 en 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een aanvraag.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten. Ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt de kans om toch hieraan deel te nemen. Bij sporten is het belangrijk dat de sportvereniging door NOC*NSF is erkend. In Midden-Delfland is het verder mogelijk zwemles via het Jeugdsportfonds te betalen. Onze gemeente kent sinds 1 mei 2015 naast het Jeugdsportfonds ook het Jeugdcultuurfonds, dat muziekles, dans, toneel, tekenlessen en eventuele benodigdheden vergoedt.

Vergoeding
De bijdrage aan contributie en attributen voor sport bedraagt maximaal € 225,- per 12 maanden. Voor cultuur is de maximale bijdrage € 450,- per 12 maanden.

Aanvragen via intermediair
Aanvragen voor een bijdrage kun je doen via een intermediair zoals (gym-)docenten, jeugdhulpverleners, jongerenwerkers of combinatiefunctionarissen. Zij controleren ook of een kind daarna daadwerkelijk naar sport of muziekles gaat.

Meer informatie
Meer informatie over het Jeugdsportfonds Midden-Delfland lees je in deze folder. Heb je daarna nog vragen? Dan kun je terecht op de website www.jeugdsportfonds.nl (of www.jeugdcultuurfonds.nl) of contact opnemen via e-mail consulent.zuidholland@jeugdsportfonds.nl of bellen met 0174-244940.