MVV ’27 kent sinds enkele maanden de Commissie Ledenwerving. De commissie met vijf actieve MVV’ers zet met diverse activiteiten in op het werven en behouden van leden voor onze club. Tijd voor een kennismaking.

De nieuwe commissie bestaat uit Harm Voogt (selectie), Joeri van Dongen (selectie), Niels Planken (5e, trainer/leider D1), Ruud Rasens (6e, trainer/leider Dames 2) en Pieter van Rijs (selectie, trainer/leider D1) .

Pieter van Rijs: “Het is van belang dat MVV ‘27 een gezond ledenaantal heeft om ook in de toekomst de mooie club te blijven, die we nu met z’n allen zijn. Het is daarom van belang dat wij ons als club ook buiten Sportpark ‘De Commandeur’ laten zien. De bevolkingssamenstelling verandert, er zijn minder jonge kinderen in Maasland en dit heeft ook een gevolg voor de jeugdafdelingen binnen MVV’27. Het is daarom gewenst dat wij als club creatief zijn in het werven van leden.”

“Er worden binnen de club ad hoc veel mooie evenementen georganiseerd”, vervolgt Pieter. “Zo was er in het vorige voorjaar een actie bij de meisjes, wat resulteerde in een flinke aanwas van meiden. Het laat ook zien hoe bepaalde initiatieven hun vruchten af kunnen werpen. De nieuwe commissie heeft dit ook geconstateerd en ziet kansen om met meer structuur en vergelijkbare en nieuwe activiteiten vaker voor successen te kunnen zorgen.”

Ledenenquête
Daarnaast neemt de nieuwe commissies bestaande zaken zoals de aanmeldprocedure onder de loep.  Het doel is dat er geen drempel bestaat om lid te worden van MVV’27. Ook is de commissie aan de  lag met een ledenenquête die onder meer inzichtelijk moet maken hoe MVV ’27 haar aanbod optimaal kan laten aansluiten op de wensen van huidige en potentiële leden. De ledenenquête wordt  binnen enkele dagen naar de leden van MVV ‘27 verstuurd.

De commissie hoopt continu ledenwerving te realiseren en om onder andere structurele evenementen te organiseren. Naast de werving van nieuwe leden gaat de commissie zich ook richten op het behouden van bestaande leden, omdat ook dit vanzelfsprekend een belangrijke bijdrage levert aan het ledenbestand van de club.

Heb je vragen of heb jij een idee voor een evenement of een ander idee over wat beter kan? Schroom dan niet om contact met de nieuwe commissie op te nemen via de mail: ledenwerving@mvv27.nl.