Ruim 40 leden hebben nog steeds hun contributie voor het seizoen 2014-2015 niet voldaan. Leden die zaterdag niet betaald hebben, worden uitgesloten van wedstrijden.

De betaaldeadline voor de contributie lag op 1 september, wat dus bijna tweeënhalve maand geleden is. De leden die hun contributie nog niet voldaan hebben, betreffen zowel leden die via automatische incasso als zelf betalen.

Ieder lid dat de contributie nog niet voldaan heeft, is inmiddels aangesproken door de wedstrijdsecretaris. Daarbij is gemeld dat betaling vóór aanstaande zaterdag dient te gebeuren. Indien de contributie ook dan nog niet is overgemaakt, kan het betreffende lid vanaf zaterdag niet meespelen tijdens wedstrijden. Deze sanctie blijft gelden totdat de contributie is voldaan.

We hopen dat de betreffende leden snel hun bijdrage overmaken, waarmee ze niet alleen hun teamgenoten helpen, maar ook de financiële huishouding van de club.