MVV ’27 prijst zich gelukkig met talloze donateurs. Tot voor kort kende onze club twee typen van donateurschappen. Door het verdwijnen van het clubblad zijn beide typen ‘samengesmolten’ en is er nu nog één vorm.

Afgelopen weekend zijn de facturen voor de donateurs weer verzonden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het factuurbedrag voor alle donateurs nu 35 euro.

Voor het donateurschap bestonden voorheen twee verschillende varianten: een donateurschap mét en een donateurschap zonder clubblad. Door het verdwijnen van het clubblad, is de tariefstelling – die jarenlang ongewijzigd is gebleven – nu voor beide donateurschappen hetzelfde.

Donateurs ondersteunen MVV ‘27 met een jaarlijkse bijdrage, waar we vanzelfsprekend heel dankbaar voor zijn. Iedere donateur ontvangt een begunstigerskaart waarmee onder meer gratis toegang tot de thuiswedstrijden van ons eerste elftal wordt verkregen. Wil je MVV ’27 ook steunen en donateur worden? Stuur een e-mailtje naar de penningmeester.