Wil jij weten hoe het er financieel aan toegaat binnen de vereniging ? En wil jij invloed uitoefenen op het te voeren financiële beleid ? Heb jij ervaring met finance en/of heb je daar interesse in ? Meld je dan nu aan als lid van de kascommissie !

De kascommissie is aangesteld door de leden van MVV’27 om het financiële reilen en zeilen van de vereniging namens diezelfde leden te controleren. Tevens kan de kascommissie aanbevelingen doen en meedenken over het te voeren financiële beleid.

Statutair kan je maximaal 6 jaar aangesteld worden. Het kost je uiteindelijke maar twee/drie avonden per jaar. De kascommissie bestaat uit drie leden. Op dit moment zijn dat:

-Jan de Nooy (oud jeugdvoorzitter)
-Stefan van Uffelen (al meer dan 40 jaar lid en speler van VE1)
-Ben jij het derde lid?

Heb je nog vragen en/of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Stefan van Uffelen via yensuff@planet.nl