Het bestuur van M.V.V. ’27 nodigt u uit om aanwezig te zijn op de (tweede) Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op donderdagavond 23 november a.s. om 19:30 uur (inloop va. 19.15 uur). Deze tweede Algemene Ledenvergadering is (als gemeld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 november jl.) ingepland in verband met de besluitvorming rondom de statutenwijziging.
De agenda van de vergadering is als volgt:
  1. Opening van de vergadering;
  2. Ingekomen stukken;
  3. De statutenwijziging;
  4. Rondvraag
  5. Sluiting van de vergadering.