Afgelopen vrijdagavond was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Dit is hét formele moment voor leden om mee te praten met het bestuur over het wel en wee van de club. Helaas vond de vergadering ook deze keer via de digitale weg plaats. Wellicht is dit ook één van de redenen dat er slechts een opkomst was van 13 deelnemers. Dit vinden wij natuurlijk erg jammer en wij zullen als bestuur ook goed bekijken hoe we leden nog meer kunnen betrekken bij de vereniging, zodat we bij een volgende ALV wel een mooie opkomst hebben. In deze samenvatting nemen we jullie mee in de belangrijkste ontwikkelingen.

Tijdens de ALV nam John Barendse (penningmeester) de deelnemers mee in de financiën van de vereniging. De jaarcijfers over het seizoen 2020-2021 en de begroting voor het lopende seizoen werden door hem gepresenteerd. Dankzij onze trouwe leden, sponsoren en onze fantastische vrijwilligers hebben we een mooi resultaat kunnen boeken over dit seizoen. En dat terwijl er nauwelijks is gevoetbald en de kantine voor lange tijd dicht is geweest. De verschillende subsidieregelingen vanuit de lokale en nationale overheid en het meedenken van andere stakeholders zorgt ervoor dat de corona-ellende kon worden gecompenseerd. We zijn hiervoor iedereen natuurlijk enorm dankbaar. Om de leden ook iets terug te geven wordt samen met vele trouwe sponsoren dit seizoen geïnvesteerd in het nieuwe tenue van MVV ’27. Helaas zit in de levering hiervan de nodige vertraging, maar na de winterstop (in ons jubileumjaar: 95 jaar) hopen we onze leden in de nieuwe tenues te zien voetballen. Ook is voor dit seizoen voor ieder seniorenelftal €500,- begroot om een teambuildingsactiviteit te doen. We zitten nu helaas in een lockdown, maar er zal vast weer een moment komen dat er bijvoorbeeld een uitje kan worden georganiseerd door de teams. Zij kunnen het bonnetje dan inleveren en zo willen we onze leden ook bedanken voor het steunen van de club in deze lastige coronatijden.

De bestuurstermijn van Martino Scheepens verliep bij deze ALV en Martino heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en zodoende is het bestuur op zoek naar zijn opvolger. Deze kon tijdens de ALV niet worden gepresenteerd. Mochten er geïnteresseerden zijn voor deze essentiële functie binnen de vereniging kun je een bericht sturen naar Pieter van Rijs (0654916434). Martino neemt de taken voorlopig waar. Wij zijn Martino enorm dankbaar dat hij de club vanuit deze rol acht jaar lang heeft gediend als topvrijwilliger!

Ook de bestuurstermijn van Pieter van Rijs verliep na de afgelopen vier jaar als voorzitter. Hij stelde zich herkiesbaar en werd herkozen en blijft daarmee onze voorzitter.

Ook werd tijdens de ALV medegedeeld dat het bestuur heeft besloten toe te werken naar een volledig rookvrije sportaccommodatie per 1 januari 2023. Allereerst geldt per 1 januari 2022 het volgende:

  • De accommodatie van MVV ’27, Sportpark De Commandeur, is op zaterdagen in de ochtenden tot 12:00 uur volledig rookvrij.
  • Na 12:00 uur mag er alleen worden gerookt op het terras van MVV ’27. Dit houdt in dat er langs de velden niet meer gerookt mag worden.

Per 1 januari 2023 zal het volledige rookverbod gelden op ieder moment op onze accommodatie. Zo nemen wij als sportvereniging ook onze verantwoordelijkheid in het streven naar een rookvrije generatie.

Pieter heeft benoemd dat de betrokkenheid van leden en het werven van vrijwilligers in deze tijd nu extra aandacht verdient. We zoeken als vereniging nog vrijwilligers voor verschillende posten. Een belangrijke is, zoals zojuist benoemd, de rol van secretaris. Daarnaast zoeken we nog steeds versterking in het technisch voetbalbeleid van onze vereniging. Ook versterking voor onze dagploeg is zeer gewenst. Zo zijn we echt op zoek naar iemand die de handen uit de mouwen wil steken en ons van schone kleedkamers wil voorzien. Opties liggen er natuurlijk ook om zulke diensten in te kopen, maar dit zorgt uiteraard voor hogere kosten voor de vereniging. En het vrijwilligerswerk zorgt voor veel voldoening bij onze vrijwilligers en je doet er heel leuke contacten mee op!

Tot slot zijn we natuurlijk ook op zoek naar de opvolger(s) van Riet Jordaan als beheerder van de kantine. Riet stopt aan het einde van dit seizoen. Ben jij geïnteresseerd of ken jij toevallig personen in jouw netwerk die hiervoor geschikt zouden zijn? Laat het ons weten!

Tijdens de ALV werd uiteraard ook stilgestaan bij de contributie. De contributie blijft in het seizoen 2022-2023 gelijk. Wel vroeg het bestuur om het mandaat om, wanneer de situatie daarom vraagt, de contributie met maximaal €10,- te verhogen. Maar in principe dus géén contributieverhoging.

Na het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering hield hoofdtrainer Marcel van Wieren nog een presentatie over de technische visie van de selectie van MVV ’27.  Erg interessant en we danken Marcel voor zijn enthousiaste, leerzame inbreng in deze vergadering: een mooi inkijkje in de selectie van onze club.

Tot slot wil ik alle aanwezigen tijdens de ALV bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid. Wij hopen uiteraard enorm dat we tijdens de volgende ALV weer fysiek bij elkaar mogen komen en hopen dan op een hogere opkomst. Wij kijken natuurlijk als bestuur in de spiegel en gaan er eens goed voor zitten om te bezien hoe we de betrokkenheid van leden nog meer kunnen vergroten. Zoals in de inleiding benoemd is, is de ALV het formele moment om met ons mee te denken en bijvoorbeeld kritisch te zijn over het te voeren beleid van de club. Maar wellicht kunnen we jullie vaker via informele (digitale) bijeenkomsten nog meer betrekken bij het beleid van onze club? Heb je daar ideeën over? Laat het ons natuurlijk weten: samen zijn wij MVV ’27!

Het Bestuur van MVV ’27,
Tom Visser (Bestuurslid Technische Zaken a.i.)
Leo v/d Berg (Bestuurslid Wedstrijdsecretaris)
Martino Scheepens (Aftredend secretaris, waarnemend)
John Barendse (Penningmeester)
Pieter van Rijs (Voorzitter)