Zoals we allemaal weten, ligt het verenigingsleven momenteel stil en zal er dit seizoen niet meer gevoetbald worden. Ook zal er vanwege de maatregelen tegen het corona-virus in ieder geval tot 28 april geen gebruik gemaakt mogen worden van de velden op ons complex. Hoe het er na deze datum uit gaat zien, is momenteel nog de vraag.

Ondanks de afgekondigde maatregelen is er de laatste tijd gebruik gemaakt van onze velden. Doeltjes staan overal verspreid op het veld en er zijn zelfs kettingen vernield van doeltjes die vast stonden. MVV ’27 betreurt het enorm dat de velden zijn betreden en dat er daarbij bovendien schade is aangericht aan de eigendommen van de vereniging.

Via deze weg willen wij dan ook nogmaals vragen om de maatregelen die er genomen zijn tot 28 april op te volgen en elkaar er op aan te spreken als de regels worden overtreden. Het is zelfs strafbaar om momenteel gebruik te maken van de vereniging, dus doe het gewoon niet. Ook als de velden na 28 april of op een latere datum weer toegankelijk zijn, willen we eenieder vragen om zuinig met de spullen van MVV ’27 om te gaan en elkaar erop aan te spreken als dit niet gebeurt. Alleen zo houden we het terrein netjes en de materialen heel.