Ook MVV ’27 ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. Uiteraard is dit een crisis van sportieve aard voor de vereniging, maar het heeft ook financiële gevolgen voor de vereniging. Hierbij informeren wij jullie over de sportieve gevolgen voor dit seizoen en over de financiële gevolgen voor de vereniging en de leden.

Sportieve gevolgen

Het seizoen 2019-2020 zit erop: “Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat”. De KNVB heeft ook besloten dat er geen eindstanden komen voor het seizoen 2019-’20. Dit betekent dat er geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. ‘Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Financiële gevolgen

Leden kunnen al geruime tijd geen gebruik meer maken van de faciliteiten van de club. Vanavond is vanuit de overheidsinstanties bepaald dat de accommodatie in ieder geval tot en met 28 april gesloten blijft. De KNVB heeft inmiddels medegedeeld dat er dit seizoen geen wedstrijden meer worden gespeeld in het amateurvoetbal. Het is dan ook logisch dat er vragen ontstaan over contributies en vergoedingen. Het bestuur van MVV ’27 heeft enkele noodzakelijke besluiten moeten nemen ten aanzien van het financieel beleid van de club. Het bestuur hoopt op uw begrip.

  • Contributie 2019-2020 blijft in stand. Contributies zijn belangrijke inkomsten voor MVV ’27. De reeds geïnde contributies 2019-2020 zullen daarom niet worden teruggeheveld naar de leden en blijven in bezit van de vereniging.
  • Vrijwilligersvergoedingen worden per april 2020stopgezet voor het seizoen 2019-2020. Vrijwilligers die recht hebben op een vergoeding hebben t/m maart 2020 wel gewoon hun vergoeding ontvangen.
  • MVV ’27 gaat na een jaar van vele investeringen (zoals de kleedkamers) een financieel sober seizoen tegemoet. Dit betekent dat er in de komende tijd alleen noodzakelijke investeringen aan de accommodatie zullen worden gerealiseerd. Tijdens de ALV (gepland in september 2020) zal penningmeester John Barendse uiteraard weer nadere toelichting geven omtrent de Realisatie en de Begroting van de vereniging.

Waarom neemt MVV ’27 deze maatregelen?

De Coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. Zeker is dat we de afgelopen weken en ook de komende weken veel inkomsten missen uit de kantine-exploitatie. Naast deze kantineopbrengsten is een volgende pijler de contributies. Deze pijler houden we graag overeind en is voor de vereniging van belang bij het sluitend maken van de begroting. Daarom houden we de contributie 2019-2020 in stand zoals vastgesteld. Naast de kantine en de contributies bestaat er nog een belangrijke inkomstenbron: de sponsoren. Zoals iedereen weet wordt het bedrijfsleven hard geraakt door de huidige crisis. Trouwe sponsoren van onze vereniging staan plots voor uitdagingen die ze nooit hadden kunnen voorzien. Zodoende kan dit zorgen voor enige onzekerheid omtrent sponsorinkomsten van MVV ’27.

‘De KNVB geeft aan er alles aan te doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden. De twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei worden niet uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019-2020 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs’. MVV ’27 is de KNVB dankbaar dat deze kostenverlagingen worden doorgevoerd. Daarnaast bekijkt MVV ’27 waar ook op andere kosten kan worden bespaard. MVV ’27 kiest voor een sober financieel beleid in de komende periode. Dit zal ook voor het komende seizoen gelden. Alleen strikt noodzakelijke investeringen zullen worden gerealiseerd. 

Wij wensen al onze leden en hun dierbaren enorm veel sterkte toe in deze nare tijd. Blijf allemaal gezond en luister goed naar de maatregelen die gelden op lokaal en landelijk niveau.

Namens het bestuur van MVV ’27,

Pieter van Rijs
Voorzitter MVV ’27