Met groot leedwezen vernamen wij dat op zondag 22 december ons erelid Henk Huiskes is overleden.

Met Henk verliest MVV ’27 iemand die heel veel voor onze club heeft betekend. Naast actief voetballer verwierf hij binnen onze club met name ook bekendheid als actief en deskundig bestuurslid. Henk was immers secretaris van 1968-1977. Een van de meest in het oog springende activiteiten uit die bestuursperiode blijft natuurlijk voor altijd de totstandkoming van ons huidige complex Sportpark De Commandeur in 1975. Naast bestuurslid was Henk redacteur van Clubblad Goal, lid van de Elftalcommissie, medeoprichter van de oud-papieractie (OPA) en lid van de Maaslandse Sportraad. Heel af en toe was Henk de laatste jaren nog op onze club te vinden, die hij tot zijn dood bleef volgen. Hij zou meer dan 60 jaar lid van MVV ’27 zijn.

Het moge duidelijk zijn dat MVV ’27 met Henk iemand heeft verloren aan wie het veel dank is verschuldigd. Niet voor niets werd hij in 2013 benoemd tot erelid van MVV ’27, een titel die ook in de rouwadvertentie in Maassluise Courant De Schakel staat te lezen. Het zegt heel veel over het belang dat hij aan dit erelidmaatschap hechtte. Henk werd op één dag na 86 jaar oud. Moge hij rusten in vrede.

Wij wensen zijn vrouw Aagje, overige familieleden, vrienden en nauw betrokkenen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens de gehele MVV-familie,
Bestuur MVV ‘27