Vrijdag 18 oktober zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer gehouden worden bij MVV ’27. De ALV is hét moment waarop leden van MVV ’27 bijgepraat worden over het wel en wee van de vereniging. Ook is dit het moment bij uitstek waarop je jouw stem als lid kunt laten horen aan de bestuurders.

Er zullen op de ALV weer een aantal belangrijke besluiten genomen gaan worden, dus we hopen ook dit jaar weer veel leden te ontvangen op vrijdag 18 oktober. De agenda en voorbereidende stukken voor de ALV vind je hieronder. Heb je vragen naar aanleiding van de publicatiestukken? Deze kun je uitsluitend per e-mail tot zaterdag 12 oktober stellen via penningmeester@mvv27.nl.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Vrijdag 18 oktober 2019. Aanvang 20.00 uur, Kantine MVV ’27 

 1. Opening vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen Notulen ALV 26-oktober 2018
 4. Terugblik seizoen 2018 – 2019
 5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018-2019 en begroting 2019-2020
 6. Verklaring goedkeuring jaarrekening 2018-2019
 7. Vaststellen contributie 2020-2021
 8. Vooruitblik seizoen 2019-2020
 9. Toelichting Verbouwing Kleedkamers
 10. Jubilarissen
 11. Bestuursmutaties
  • Aftredend en niet herkiesbaar Arthur Paping (Penningmeester)
  • Voordracht kandidaat-penningmeester: John Barendse
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering

Stukken ALV 2019:

Balans vereniging MVV ’27 (per 30 juni 2019)
Balans kantine MVV ’27 (per 30 juni 2019)
Exploitatieresultaat MVV ’27 2018-2019
Agenda ALV 18 oktober 2019