Ondanks het feit dat MVV ’27 in het komende seizoen voor een enorme renovatie investering staat, is het Bestuur er in weer geslaagd om een sluitende begroting 2019-2020 te presenteren. De extra financieringslast die een dergelijke investering met zich meebrengt kan, zonder extra contributieverhoging, worden opgevangen in de exploitatie. Hierdoor blijft de verhoging van de contributie beperkt tot de gebruikelijke € 5,=. De concept contributiefacturen worden begin juli 2019 verstuurd en de verzending van definitieve facturen staat voor begin augustus 2019 op het programma