Afgelopen vrijdag organiseerde de sponsorcommissie van MVV ’27 in restaurant Bavette een extra sponsoravond voor de vrienden van de club. Het doel van deze avond was tweeledig: Naast het bieden van een leuke avond werd er ook getracht zo veel mogelijk geld binnen te halen voor de verbouwing van de kleedkamers komende zomer. Na een gezellige avond met een opbrengst van ruim € 9.000,- netto kon men tevreden terugkijken.

In restaurant Bavette werden afgelopen vrijdag vijftig relaties ontvangen uit de vriendenkring van MVV ’27. De familie Sonneveld van Bavette had een mooi programma voor de gasten klaarliggen. De aanwezigen genoten van een heerlijk vijfgangendiner, waarbij elk gerecht begeleid werd door een passende wijn. Bij ieder glas werd een prachtig verhaal verteld over de afkomst en de eigenschappen van de betreffende wijn.

Tussen de gangen door was er ook nog tijd voor een grote loterij. Verdeeld over twee rondes werden twintig prachtige prijzen verloot, welke allen beschikbaar waren gesteld door de vrienden van MVV ’27 of door bedrijven die de club een warm hart toedragen. Vrienden hadden vooraf de mogelijkheid gekregen om loten te kopen voor € 25,- per stuk, waarbij de opbrengst in zijn geheel bestemd zou zijn voor de verbouwing van de kleedkamers. De sponsoren van MVV ’27 gaven massaal gehoor aan deze oproep, want voordat spreekstalmeester Jaap van Waardenburg het rad voor de eerste maal in beroering bracht, waren alle loten uitverkocht.

Na het dessert werden er door Jaap ook nog vier prachtige kavels geveild onder de aanwezigen en ook hier ging de opbrengst naar de verbouwing van komende zomer. Tot slot werd de avond afgesloten met een borrel in Bavette.

Met het gezellige samenzijn en de topopbrengst van ruim € 9.000,- netto kan MVV ’27 met veel genoegen terugkijken op deze sponsoravond. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de familie Sonneveld van Bavette voor het sponsoren en organiseren van het geweldige vijfgangendiner met bijpassende wijnen. Ook wil MVV ’27 graag Jaap van Waardenburg bedanken voor zijn rol als veilingmeester en het begeleiden van de loterij.

Tenslotte is MVV ’27 natuurlijk veel dank verschuldigd aan haar sponsoren en relaties die deze avond tot een succes hebben gemaakt. Door het sponsoren van de prijzen en kavels, het kopen van loten en het aanwezig zijn en het bieden op de kavels van de veiling hebben de trouwe vrienden er met zijn allen voor gezorgd dat er weer een mooi bedrag is opgehaald voor de realisatie van de renovatie van de kleedkamers komende zomer. Hiervoor zijn wij hen natuurlijk zeer dankbaar.