Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2018 kondigde penningmeester Arthur Paping zijn afscheid aan. Bij de volgende ALV zal hij aftreden en hoopt MVV ’27 zijn opvolger te benoemen. Daarom is MVV ’27 nu op zoek naar kandidaten die de functie van penningmeester vanaf komend jaar zouden willen vervullen. De huidige penningmeester legt graag uit wat dit precies inhoudt en kijkt terug op de zeven jaren waarin hij de functie bekleedde binnen het bestuur van de vereniging.

In zijn jeugdjaren voetbalde Arthur Paping in de jeugd van Excelsior Maassluis, maar eerlijkheidshalve moet hij toegeven dat hij niet beschikte over uitzonderlijk veel talent. Dat was voor hem dan ook de reden om zijn voetbalschoenen op zijn  negentiende aan de wilgen te hangen. Vele jaren later toen zijn zoons Joost en Daan zich aanmeldden bij MVV ’27, werd hij pas weer gegrepen door het voetbalspelletje. Als supporter van zijn beide kinderen was hij regelmatig langs de lijn bij MVV ’27 te vinden en raakte hij bekend met de Maaslandse voetbalvereniging.

Op één van die dagen dat hij bij MVV ’27 weer eens van een potje voetbal van één van zijn zoons stond te genieten, werd Arthur plots benaderd door zijn vriend Ruud van Walsum of hij het niet zag zitten de vacante positie van penningmeester te gaan bekleden binnen MVV ’27.  Vanwege zijn vakkennis op financieel gebied was hij hier een uitstekende kandidaat voor. Arthur bedankte toen nog voor de eer, omdat hij het op dat moment te druk had met de bouw van een nieuwe woning. Toen Ruud twee jaar later in 2011 nogmaals met hetzelfde verzoek kwam, was  het huis van de familie Paping inmiddels af en kon Arthur geen reden meer bedenken om de uitdaging uit de weg te gaan. Hij besloot om zich als penningmeester kandidaat te stellen en trad later dat jaar toe tot het bestuur van zijn nieuwe ‘cluppie’.

MOEILIJKE JAREN
Hoewel Arthur wist dat de vereniging er op dat moment financieel niet erg rooskleurig voorstond, schrok hij toch van de situatie. “Vanwege bepaalde vervelende situaties was MVV ’27 op dat moment amper in staat aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Er was dus werk aan de winkel”, blikt Paping terug naar zijn beginperiode. Reden voor hem om snel een manier te vinden om de vele openstaande contributiebedragen snel te innen. “Door leden ervan te overtuigen de contributiefacturen voortaan per mail te versturen en per automatische incasso te laten innen, kwam het geld gemakkelijker binnen. Ook de winst vanuit de kantine werd snel opgeschroefd. Niet alleen door de verkoopprijzen te verhogen, maar voornamelijk door scherpere inkoopprijzen af te spreken met de leveranciers. Stapje voor stapje kwam de vereniging weer in financieel rustiger vaarwater en konden we weer zwarte cijfers presenteren.”

Doordat de vereniging weer geld overhield, werd het ook mogelijk om te investeren in de accommodatie van de vereniging. Samen met de andere bestuursleden en met behulp van vele andere vrijwilligers en sponsoren werden er de afgelopen jaren de nodige projecten succesvol afgerond. Zo werden het terras, de kantine en de entree van het sportpark opgeknapt, werden de sanitaire voorzieningen aangepakt en ook komende zomer staat er weer het nodige te gebeuren als er begonnen wordt met de renovatie van de kleedkamers.

Al met al kijkt Arthur Paping dan ook met veel plezier terug op de zeven jaren waarin hij de functie van penningmeester bekleed heeft. “Het vervult me met trots dat ik een bijdrage heb kunnen leveren om deze mooie vereniging weer financieel gezond te maken. Ook de facelift van de accommodatie laat zien dat we op de goede weg zijn met deze club.”, zo kijkt Arthur tevreden terug. Toch heeft hij besloten om na de volgende ALV een stapje terug te doen. “Het is heel mooi om iets voor de vereniging te kunnen betekenen, maar het kost je ook veel tijd. Je bent er wekelijks toch een aantal uren mee bezig. Daarom vind ik het na acht jaar wel mooi geweest. Zeker nu zich met Pieter van Rijs en Niels Planken een nieuwe generatie bestuursleden aandient, die het uitstekend doen, denk ik dat het goed is ook op mijn positie weer eens een frisse wind te laten waaien”, legt de huidige penningmeester zijn besluit uit.

Arthur Paping tijdens de ALV 2018, waarin hij zijn afscheid aankondigde

OPVOLGER

Zoals Arthur zelf al aangeeft, kost het je wekelijks wel een paar uur tijd om de functie op een goede manier uit te voeren. “Met name het juist en tijdig innen van de contributies is een tijdrovende bezigheid. Gelukkig hoef je niet alles alleen te doen, want er is een aantal mensen op de achtergrond die zich bezighouden met bepaalde administratieve werkzaamheden die mij daarmee veel werk uit handen halen.”

Hoewel je er dus rekening mee moet houden dat je iedere week een aantal uurtjes blokt voor de vereniging, denkt Arthur dat het penningmeesterschap voor iemand met een financiële achtergrond  een hele mooie klus is om op te pakken. “De vereniging is op dit moment kerngezond en dus is het een mooi moment om in te stappen. Daarbij kun je veel ervaring opdoen met het financiele beheer van een vereniging, wat toch weer heel anders is dan dat van een bedrijf. Ook is het gewoon erg leuk om met een grote club enthousiaste mensen iets voor je vereniging terug te kunnen doen’, zo promoot hij de functie die binnenkort dus vacant zal worden.

Het bestuur van MVV ’27 hoopt dat potentiele kandidaten zich op korte termijn zullen melden. “In de ideale situatie zou de nieuwe penningmeester zich nu al melden, zodat hij de komende maanden met mij mee kan kijken en ervaring op kan doen”, geeft Arthur aan. Op de vraag aan welke eisen je moet voldoen om als penningmeester van de club te kunnen fungeren, geeft Arthur aan dat het bij voorkeur iemand moet zijn die actief is in de financiële wereld en de nodige binding heeft met de vereniging: “Het is wel handig als je de nodige financiële  knowhow hebt en als je weet hoe de vereniging een beetje in elkaar steekt.”

Denk jij dat je de ideale kandidaat bent om Arthur Paping in het najaar op te volgen als penningmeester van MVV ’27 of zou je graag eens in contact komen met de club om nog wat extra informatie over deze functie te krijgen? Dan komt MVV ’27 heel graag met jou in contact. We nodigen je dan ook van harte uit om contact op te nemen met secretaris Martino Scheepens door een mail te sturen naar secretaris@mvv27.nl.