Door een technische onvolkomenheid in Sportlink is er een fout geslopen in de incasso van de contributie van seniorenveldspelers. Bij de aanpassing van de contributie 2018-2019 de verhoging van € 5,= foutief twee keer toegepast. Dit is na de verzending van contributie 2018-2019 deel II door een aantal wakkere MVV ’27-leden geconstateerd.

Onze welgemeende excuses hiervoor. Het Bestuur heeft ervoor gekozen om dit op praktisch wijze aan te passen. Vanaf 12 januari 2019, na uitvoering van de incasso-batch (eind december 2018) ligt er bij achter de bar een lijst met leden van wie een onjuist bedrag is afgeschreven. Deze leden kunnen het te veel betaalde bedrag van vijf euro contant terugkrijgen aan de bar. Nogmaals: deze fout is alleen geconstateerd bij senioren veldspelers, bij andere leden is de incasso wel het juiste bedrag afgeschreven.