Eén van de agendapunten op de Algemene Leden Vergadering van 26 oktober jongstleden was de aanpassing van de bierprijs per 1 januari 2019. De ALV stemde unaniem in met een prijsverhoging naar € 2,00 voor een glas en € 12,00 voor een pitcher. 

Het bestuur heeft er -enige seizoenen op een rij- bewust voor gekozen de stijging van de inkoopprijs (accijns en grondstoffen) niet door te berekenen in de verkoopprijzen van tapbier (glas en pitcher). Nu de bruto marge afgelopen seizoen een lichte daling vertoonde, werd het tijd om de verkoopprijs per 1 januari 2019 te verhogen naar € 2.00 (glas) en € 11.00 (pitcher).

Echter met de kostbare renovatie van het kleedkamercomplex (zomer 2019) in het verschiet werd tijdens de ALV een solidariteitsheffing (extra verhoging van € 1,00 per pitcher) voorgesteld. Deze extra verhoging werd unaniem aangenomen waardoor de bierprijs per 1 januari 2019 € 2.00 (glas) en € 12.00 (pitcher) zal gaan bedragen. Op de website zal vanaf 1 januari regelmatig een “opbrengstmeter” worden bijgewerkt waarbij deze extra opbrengst ten behoeve van de renovatie zal worden weergegeven.