Al eerder kondigden we op de website de Algemene Leden Vergadering aan. Over twee dagen is het zover. Ter voorbereiding zijn nu ook de notulen van vorig jaar onderaan dit bericht toegevoegd

De ALV is hét moment waarop leden van MVV ’27 bijgepraat worden over het wel en wee van de vereniging. Ook is dit het moment bij uitstek waarop je jouw stem als lid kunt laten horen aan de bestuurders. Er zullen op de ALV weer een aantal belangrijke besluiten genomen gaan worden, dus we hopen ook dit jaar weer veel leden te ontvangen op vrijdag 26 oktober. De agenda en voorbereidende stukken voor de ALV vind je hieronder.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrijdag 26 oktober 2018. Aanvang 20.00 uur, Kantine MVV ’27

1. Opening vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen Notulen ALV 29 september 2017
4. Terugblik seizoen 2017 – 2018
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017 – 2018 en begroting 2018 – 2019
6. Verklaring Goedkeuring Jaarrekening 2017 – 2018
7. Vaststellen contributie seizoen 2019 – 2020
8. Jubilarissen
9. Bestuursmutaties
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering

Stukken ALV 2018:

Notulen ALV 29-september 2017

Balans 2017-2018 (per 30 juni 2018)
Balans kantine MVV ’27 (per 30 juni 2018)
Exploitatieresultaat MVV ’27 2017-2018
Agenda ALV 26 oktober 2018