Vrijdag 26 oktober zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering weer gehouden worden bij MVV ’27. De ALV is hét moment waarop leden van MVV ’27 bijgepraat worden over het wel en wee van de vereniging. Ook is dit het moment bij uitstek waarop je jouw stem als lid kunt laten horen aan de bestuurders.

Er zullen op de ALV weer een aantal belangrijke besluiten genomen gaan worden, dus we hopen ook dit jaar weer veel leden te ontvangen op vrijdag 26 oktober. De agenda en voorbereidende stukken voor de ALV vind je hieronder (notulen volgen nog). Heb je vragen naar aanleiding van de publicatiestukken? Deze kun je uitsluitend per e-mail tot zaterdag 20 oktober 2018 stellen via penningmeester@mvv27.nl.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrijdag 26 oktober 2018. Aanvang 20.00 uur, Kantine MVV ’27

1. Opening vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen Notulen ALV 29 september 2017
4. Terugblik seizoen 2017 – 2018
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017 – 2018 en begroting 2018 – 2019
6. Verklaring Goedkeuring Jaarrekening 2017 – 2018
7. Vaststellen contributie seizoen 2019 – 2020
8. Jubilarissen
9. Bestuursmutaties
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering

Stukken ALV 2018:

Balans 2017-2018 (per 30 juni 2018)
Balans kantine MVV ’27 (per 30 juni 2018)
Exploitatieresultaat MVV ’27 2017-2018
Agenda ALV 26 oktober 2018