Hoewel veel leden de contributie voor het seizoen 2018 / 2019 inmiddels hebben betaald, is er ook nog steeds een grote groep die nog niet aan hun betalingsplicht heeft voldaan. Graag roepen we deze leden op dit zo spoedig mogelijk te doen om te voorkomen dat zij straks niet meer kunnen voetballen.

Veel leden  die er voor hebben gekozen om de contributie op eigen initiatief te betalen, hebben verzuimd dit voor 31 augustus jl. te doen. Ook leden  die via auto incasso machtiging betalen, hebben (zonder kennisgeving aan de penningmeester) de incasso teruggedraaid.

Indien de contributie niet voor 1 oktober 2018 is betaald, wordt de spelerspas geblokkeerd en is opvoeren op het wedstrijdformulier (en dus voetballen) niet meer mogelijk. Dus help MVV ‘27  aan haar betaalverplichtingen te voldoen en betaal tijdig!