Met het eind van de competitie net achter ons worden achter de schermen alweer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe seizoen. Dit geldt zeker voor de contributiefacturen want deze worden nog voor de zomervakantie vanuit Sportlink ( de KNVB contributie software) in concept verzonden. Begin augustus worden de definitieve facturen verzonden waarna deze eind augustus 2018 worden geïnd.

De contributie aanpassingen zijn als volgt samen te vatten:
·         Een generieke contributieverhoging van € 5,00
·         De Mini-F contributie wordt  (op basis van vergelijkend warenonderzoek in de regio- verlaagd naar € 85,00)

Met bovenstaande aanpassingen is het bestuur ervan overtuigd wederom een sluitende seizoensbegroting te kunnen leveren waarin tevens de geplande investeringen (renovatie kleedkamercomplex, beperkte asfalteringwerkzaamheden, led verlichting, gedeeltelijke vervanging en renovatie hekwerk) voor de toekomst kunnen worden opgevangen.