MVV ’27 wil dat sportpark De Commandeur een veilige omgeving is en blijft voor iedereen. Daarbij hoort ook dat wij passende maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het onverhoopt toch gebeurt.

In de afgelopen jaren zijn er veel incidenten in het landelijke nieuws geweest, zowel bij voetbalverenigingen als op andere gebieden waar veel mensen samenkomen en samenwerken. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem is. Het rapport dat 12 december 2017 is gepresenteerd door de Commissie De Vries laat dit zien. Het bestuur van MVV ’27 is geschrokken van deze uitkomsten. Ook andere thema’s zoals pesten, discriminatie en het gebruik van geweld verdienen de aandacht. Alle reden dus om ook voor onze club aanvullende maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen.

Sinds 2010 hebben wij een vertrouwenspersoon, Petra van der Pas. Haar contactgegevens zijn te vinden op onze website te vinden op de pagina met de contactpersonen van onze club. Daarnaast gaan we steviger inzetten op gedragsregels. We gaan werken met gedragsregels voor begeleiders, waarmee we NOC*NSF en de sportbonden volgen. Begeleiders zullen deze gedragscode moeten ondertekenen.

Daarnaast zullen wij trachten om voor iedere vrijwilliger een VOG aan te vragen. Dit is een Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De komende periode zullen wij als bestuur ons gaan inzetten om de maatregelen effectief door te voeren.

Op de pagina ‘Vrijwilligers’ op deze website vind je al meer informatie over ons vernieuwde beleid, inclusief de gedragsregels. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte via de verschillende MVV ’27-kanalen, zoals de nieuwsbrief en de website.