Na achtereenvolgens entree, terras, kantine, waterleidinginfra (inclusief legionella-proof installatie) en renovatie van het wedstrijdsecretariaat staan de volgende werkzaamheden op stapel. Naar de mening van het bestuur is het nu echt hoog tijd dat het kleedkamercomplex naar de eisen van deze tijd wordt opgetrokken. Enkele kleedkamers stammen nog uit medio jaren zeventig! Hoewel het vanuit het bestuur stil lijkt rond deze zo gewenste renovatieplannen worden er achter de schermen wel degelijk ‘meters gemaakt’. In dit artikel lees je wat de laatste stand van zaken is.

De kleedkamerrenovatieplannen zijn omvangrijk, uiterst noodzakelijk, maar bovenal kostbaar. Het gaat namelijk om een algehele upgrade van alle kleedkamers naar één kwaliteitsniveau (inclusief subsidiabele LED verlichting), herstel van de riolering onder het kleedkamercomplex, vervanging van enkele raamkozijnen en verven van het gehele buitenhoutwerk.
Uiteraard vraagt een renovatie van een dergelijke omvang een gedegen voorbereiding. Om die reden is recent het bouwbestek van Aannemings- en bouwbedrijf J.J. de Haas BV in klein comité uitvoerig doorgesproken. Dit comité heeft het bestuur dringend geadviseerd de renovatieplannen op te knippen en de kleedkamer werkzaamheden integraal door te schuiven naar de zomer van 2019.

Als argumenten voor dit voorstel geven zij onder andere mee dat op deze manier beter onderzocht kan worden welke mogelijkheden er zijn om de benodigde financiële middelen (met name renovatie subsidies) bijeen te krijgen. Daarbij is er de zekerheid dat de reeds toegezegde en/of beschikbare subsidies ook in 2019 beschikbaar zijn. Nieuwe (zoals een landelijke renovatiesubsidie van minimaal 20%) en nog te onderzoeken overige subsidiemogelijkheden kunnen dan tijdig aangevraagd worden. Ook het benaderen van sponsoren of het inzetten of organiseren van ‘MVV-acties’ kan zo op een gerichte manier voorbereid en uitgevoerd worden.
Dit alles met als doel om de externe financiering (hypothecaire leningen) door onze club zo laag mogelijk te houden. Het risico dat de rente in 2019 op gaat oplopen, wordt daarbij als relatief klein en financieel behapbaar bestempeld.

De nu aanwezige financiële middelen worden deze zomer ingezet voor herstel van de riolering, verven van het buitenwerk en vervanging van enkele kozijnen. Daarnaast wordt het terrein tussen het kleedkamercomplex en veld 2 (voor 20% gesubsidieerd) geasfalteerd en vervolgens geplaveid naar aansluitend niveau. Tenslotte wordt onderzocht of de 22 lichtmasten op het complex kunnen worden voorzien van LED-verlichting. Deze eveneens subsidiabele investering (25%) levert jaarlijks een aanzienlijke besparing in de energiekosten op.

Uiteraard houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen op het complex. Heb je tussentijds vragen of opmerkingen, schroom dan vooral niet om iemand van het bestuur hierover aan te schieten.