Vandaag is de onderzoekscommissie, die sinds mei namens NOC*NSF onderzoek deed naar de aard en omvang van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport, met haar onderzoeksresultaten gekomen. De conclusie is dat seksueel misbruik in de sport vaak voorkomt en het is noodzakelijk dat sportclubs snel meer gaan doen aan de vele incidenten en het voorkomen daarvan. Clubs moeten ondersteuning en begeleiding voor slachtoffers regelen en informatie over vertrouwenspersonen bij clubs of bonden moet altijd zichtbaar zijn.

Een belangrijk onderzoek met schrikbarende uitkomsten. In dit kader vragen wij hier aandacht voor de functie van vertrouwenspersoon bij onze club. Binnen MVV ’27 hebben wij namelijk sinds 2010 een vertrouwenspersoon: Petra van der Pas. Petra is werkzaam als huisarts.

De contactgegevens van Petra (06-51105872 / vertrouwenspersoon@mvv27.nl) vind je standaard op de website van MVV ’27 onder het kopje ‘Bestuur & Contactpersonen’. De uitkomsten van het onderzoek laten nog maar eens zien dat de functie van Vertrouwenspersoon van groot belang is. Wij zijn daarom ook zeer verheugd dat Petra al jaren onze vertrouwenspersoon wil zijn.
Voor de geïnteresseerden vind je hier het Reglement Vertrouwenspersoon en de Functieomschrijving Vertrouwenspersoon.