Ook dit jaar is de stem van leden van de Rabobank geld waard voor MVV ‘27 tijdens de Rabo Clubkas Campagne. Bij deze campagne kunnen de leden namelijk met hun stem(men) bepalen welke vereniging/ stichting in het Westland welke sponsorbijdrage krijgen.

Hoe werkt het?
Rabobank Westland verdeelt met de clubkascampagne een ‘pot’ van liefst € 125.000 over de bijna 250 deelnemende clubs. Hiermee leveren zij een substantiële bijdrage aan de clubkas van alle deelnemers. De pot wordt verdeeld aan de hand van de stemmen van de leden van Rabobank Westland. Elk lid mag maximaal 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde club. Het totale aantal stemmen per club bepaalt uiteindelijk de hoogte van het sponsorbedrag.

Stem op MVV ’27!
Als jij lid bent van Rabobank Westland heb je deze week, als het goed is, per mail een uitnodiging gehad om te stemmen (let op: bij een account van Caiway kan deze mail als spam aangemerkt zijn)? Via de link in de mail kun je vóór 11 oktober a.s. je stem uit te brengen. Op MVV ’27 uiteraard.
Voor jou een kleine moeite, terwijl het voor MVV ’27 een mooi bedrag op kan leveren. Alvast bedankt!