Ondanks het feit dat de betaaltermijn reeds geruime tijd is verstreken, hebben 36 leden hun contributie voor het nieuwe seizoen nog niet betaald. Ook hebben 31 leden – zonder opgave van reden – de automatische incasso teruggedraaid.

Zoals eerder deze zomer op de site is gemeld gaat MVV ’27 een strikter beleid voeren ten aanzien van de betaling van contributies. We verzoeken (de ouders van) onze leden vriendelijk om zelf te controleren of de contributie is betaald dan wel via de automatische incasso is voldaan. Indien dit niet het geval is, vragen we je de contributie zelf te voldoen op rekeningnummer NL28 RABO0340.4551.95 o.v.v. je naam en lidmaatschapsnummer (zie toegezonden contributiefactuur).

Indien de contributie niet voor 30 september a.s. is voldaan of in contact is getreden met de penningmeester (penningmeester@MVV27.nl) met de opgave van reden waarom de contributie nog niet is betaald, wordt automatisch een speelblokkade in Sportlink toegepast. Hierdoor kan de speler niet worden toegevoegd aan het digitale wedstrijdformulier en is spelen onmogelijk. Help MVV ’27 haar verplichtingen te voldoen en betaal op tijd.