Hoe presteert MVV ’27 met haar communicatie? Daar wilden we eind vorig seizoen achterkomen met onze communicatie-enquête. Ruim 150 betrokkenen voorzagen ons van waardevolle input. Een overzicht van de uitkomsten én de ambities.

Aan het eind van vorig seizoen heeft de communicatiecommissie van MVV ‘27 naar meer dan 800 leden en andere bij de club betrokkenen een enquête verstuurd met vragen over de huidige en toekomstige communicatie van de vereniging. Ruim 150 personen vulden de enquête in, waardoor we een goede indruk hebben gekregen waar de communicatiecommissie momenteel staat en waar er verbeterpunten en nieuwe kansen liggen. Aan de hand van de enquête mogen we concluderen dat MVV ‘27 wat betreft de kwaliteit en inhoud van de huidige communicatiemiddelen de juiste koers vaart. Uiteraard blijven er verbeterpunten en wordt er hard aan gewerkt om nog meer leden tevreden te stellen.

Een aantal cijfers uit de enquête:

  • 88% vindt dat hij/zij goed wordt geïnformeerd over belangrijke zaken binnen de club
  • 71% van de respondenten bezoekt de website minimaal 1-2 keer per week
  • 72% beoordeelt de website als goed of uitstekend
  • De seizoensgids blijkt een populair middel: 90% beoordeelt deze als goed of uitstekend
  • 54% van de respondenten volgt de club op Facebook, 28% op Twitter, 25% op Instagram


Nieuwe ontwikkelingen: video, app en wedstrijdverslagen
In de enquête is er gevraagd of er behoefte is aan de inzet van nieuwe communicatiemiddelen. Vooral op de inzet van video (filmen van wedstrijden) en een eigen MVV ’27 app werd zeer positief gereageerd. Het komend voetbaljaar zullen we gaan bekijken of het mogelijk is om deze middelen actief te gaan inzetten. Met het opnemen van vele wedstrijden op veld 1 verwachten we zelfs dit kalender al te kunnen starten.

Ook hebben diverse leden aangegeven (62%) aangegeven het waardevol te vinden als er verslagen van hun teams op de website worden gepubliceerd. De communicatiecommissie wil dit nog dit kalenderjaar mogelijk gaan maken. De oplossing wordt dat ieder team dan zelf verslagen op de website kan plaatsen. Heb je hier interesse in? Stuur dan een e-mail naar communicatie@mvv27.nl, zodat we je op de hoogte kunnen houden van deze ontwikkelingen.

Extra hulp communicatiecommissie
Om de communicatieambities van MVV ’27 waar te kunnen maken zijn extra handjes zeer welkom. Via de enquête hebben 15 leden aangegeven dat zij graag op één of andere manier een bijdrage aan de communicatie van MVV ’27 willen leveren. De komende periode gaan wij deze mensen benaderen en uitnodigen voor een gesprek. Mocht je niet gegevens hebben achterlaten, maar heb je wel interesse? Dan kun je altijd een berichtje sturen naar communicatie@mvv27.nl.

Prijzen
Zoals beloofd verloten wij onder derespondenten van de enquête drie tegoedbonnen voor een heerlijke sport- en ontspanningsmassage van onze sponsor Good Experience en twee kantinebonnen van 10 euro.

De winnaars van de massagebon zijn: Tessa van Vliet, Robin Taal en Jaimy Carstens

De winnaars van de kantinebon zijn: Erik van Duijnen en Frank Rasens

Gefeliciteerd en dank voor jullie input – én die van alle andere respondenten! De prijzen kunnen vanaf komend weekend worden opgehaald in de kantine (bestuurskamer).