Terwijl de meeste MVV-ers op een Nederlandse camping, ergens aan de Middellandse Zee of lekker thuis vakantie vieren, staan de activiteiten bij MVV ’27 tijdens het zomerreces niet stil. Zoals reeds eerder via de site al is gecommuniceerd, wordt er op dit moment een nieuw waterleidingnetwerk in de kleedkameraccommodatie aangelegd.

Het nieuwe waterleidingnetwerk wordt ondersteund met een digitaal aangestuurde spoelinstallatie die elke 72 uur na laatste gebruik de waterleiding op 38 graden gaat spoelen ter voorkoming van legionellavorming. Door middel van besturingssoftware kan op afstand het spoelschema worden aangepast en vindt er tevens vastlegging van deze spoelingen plaats. Handmatige doorspoeling na langdurige stilstand (zoals nu in de zomervakantie en in de winterstop) behoort hiermee tot het verleden.

Vis Installatiebedrijf, Van der Meer Elektrotechniek en Bouwbedrijf J.J. de Haas doen hun uiterste best om de kleedlocaties voor de start van de trainingen (zaterdag 12 augustus a.s.) op te leveren. Het zou echter zo kunnen zijn dat tegen die tijd nog niet alle douchegelegenheden beschikbaar zijn voor gebruik. Wij vragen je om begrip hiervoor.