Sinds 2009 maakt het G-voetbal deel uit van het voetbalaanbod van MVV ’27. Hiermee geeft MVV ’27 extra invulling aan haar maatschappelijke beleid en biedt zo mensen met een beperking de mogelijkheid om in teamverband te voetballen. Al jaren spat de spelvreugde er bij de G-spelers vanaf en er is ons veel aan gelegen dit zo te houden. Hiervoor is echter wel begeleiding nodig en na dit seizoen ontstaat hierin een vacature. De huidige leider Patrick Zwaard doet namelijk een stapje terug. Wel blijven hij en broer Jessy training geven aan dit team, zodat de vacante positie zich beperkt tot het coachen van dit team bij hun zaterdagse wedstrijden. Mocht je echter ook de trainingen voor je rekening willen nemen (of hierin assisteren), dan is geen probleem.

Patrick zal de nieuwe coach waar mogelijk bijstaan. Ervaring is geen vereiste. Wel is het goed te beseffen dat de spelers van de G de nodige sturing nodig hebben. Als coach moet je hen leiden en begeleiden. Je hoeft hier niet gediplomeerd voor te zijn, maar je moet er wel met geduld en gevoel mee om kunnen gaan. Qua tijdsbesteding moet je denken aan zo’n drie uur per (voetbal)zaterdag. Wat jij ervoor terugkrijgt, is naast de nodige dankbaarheid een aanstekelijke portie enthousiasme.

Wil jij of willen jullie (het leiderschap mag uiteraard met meer dan één persoon) deze groep komend seizoen coachen? Neem dan contact op met Arno van Nierop (bestuurslid Technische Zaken MVV ’27) via deze link of op 06-11880955.
Heb je er behoefte aan eerst wat meer informatie in te winnen, neem dan contact op met Patrick Zwaard via deze link of op 06-23110553.