Vrijdag 16 september is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij MVV ’27. De algemene ledenvergadering is hét moment waarop leden van MVV ’27 bijgepraat worden over het wel en wee van de vereniging. Ook is dit het moment bij uitstek waarop je jouw stem als lid kunt laten horen aan de bestuurders.

De ALV vindt 16 september plaats om 20.00 in de (vernieuwde) kantine van MVV ’27. Dit jaar wordt de ALV op verzoek op een vrijdagavond gehouden zodat onder andere de zaalvoetballers ook gelegenheid hebben om hierbij aanwezig zijn. Alle leden zijn van harte welkom!

De agenda voor de ALV vind je hieronder. Vanaf zaterdag 10 september liggen de financiële cijfers ter inzage in de bestuurskamer. De notulen van de vorige ALV vind je hier

Vrijdag 16 september. Aanvang 20.00 uur, kantine MVV ’27.

A G E N D A :

1. Opening vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen Notulen ALV 12 oktober 2015
4. Terugblik seizoen 2015 – 2016
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015 – 2016 en begroting 2016 – 2017
6. Vaststellen contributie seizoen 2017 – 2018
7. Voorstel tot wijziging functioneren kascommissie vanaf seizoen 2016-2017
8. Samenstelling bestuur
9. Sponsorcommissie
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering