Het einde van het seizoen is weer in zicht en daarmee tevens de uiterste datum (31 mei 2016) waarop actieve leden het lidmaatschap bij MVV ’27 kunnen aanpassen of beëindigen. Vanaf het nieuwe seizoen voeren we tevens enkele wijzigingen in de contributie door.

Uiteraard hopen we dat iedereen veel plezier beleeft bij MVV ’27 en dat onze leden ook volgend seizoen lid van de club blijven. Degenen die hun lidmaatschap toch willen beëindigen, willen we erop wijzen dat beëindiging uitsluitend – net als voorgaande seizoenen – op digitale wijze via de site van MVV ’27 kan. Alle informatie over aanmelden, wijzigingen doorgeven of afmelden bij MVV ’27 vind je op deze pagina.

Afmeldingen na deze datum worden uiteraard wel door de ledenadministratie in behandeling genomen, maar er wordt dan door MVV ’27 voor het daarop volgende seizoen € 35,- in rekening gebracht. Dit zijn de kosten per lid die de KNVB bij MVV ’27 in rekening brengt ter dekking van onder meer de verzekering.

Aanpassingen contributie
Achter de schermen zijn inmiddels voorbereidingen getroffen voor de contributiefacturen voor het nieuwe seizoen. Deze facturen worden nog vóór de zomervakantie vanuit Sportlink, de contributiesoftware van de KNVB, verzonden en medio augustus geïnd.

Eind april heeft MVV 27 samen met een KNVB adviseur, die tevens Sportlink-expert is, kritisch gekeken naar de opbouw en inrichting van het MVV ’27 ‘contributiehuis’ en is naar aanleiding hiervan een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn als volgt samen te vatten:

  • Op enkele uitzonderingen na (zie onder), blijft de algemene jaarlijkse contributieverhoging beperkt tot € 5,-;
  • De zaalcontributie (=relatief dure activiteit) wordt gelijkgetrokken met de veldcontributie waarbij de combikorting (€ 85,-) gehandhaafd blijft;
  • Mini-F en E-contributie blijft onveranderd t.o.v. seizoen 2015-2016;
  • De F-contributie wordt met € 5,- verlaagd;
  • De ‘oproepkracht zaal’ variant verdwijnt;
  • De donateurs worden vanaf komend seizoen ook vanuit Sportlink gefactureerd;

Met bovenstaande wijzigingen is het bestuur ervan overtuigd dat we wederom een sluitende seizoensbegroting kunnen leveren. Hierbij zorgen we er enerzijds voor dat we het wegvallen van enkele inkomstenbronnen zoals de Ecotax-subsidie opvangen. En anderzijds maken we hiermee beperkte investeringen in het complex (waaronder nieuwe afrastering rondom veld 1, beperkte kleedkamerrenovatie) mogelijk. Tenslotte is door deze wijzigingen, de contributiestructuur evenwichtiger en concurrerender met regionale voetbalverenigingen maar zeker met overige clubs in de Randstad.