Het terugbetalen van contributie als gevolg van een blessure geschiedde tot op heden via een eenvoudig e-mailtje naar de penningmeester met een korte uitleg de oorzaak en aard van de blessure. De penningmeester stortte dan op basis van zijn eigen inschatting en coulance (een deel) van de geïnde contributie op korte termijn terug.

Dit seizoen zien we met reeds ruim 20 verzoeken een enorme toename van de vraag om terugstortingen als gevolg van blessures. Daarom heeft het bestuur besloten om met ingang van het komende seizoen deze terugbetaling pas aan het eind van het seizoen te verrichten en daarbij het oordeel van de medische staf te betrekken.

Het bestuur vraagt om begrip voor deze nieuwe situatie en behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties anders te besluiten.