32 leden hebben nog steeds hun contributie voor het seizoen 2015-2016 niet voldaan. Leden die 1 december niet betaald hebben, worden uitgesloten van wedstrijden.

De betaaldeadline voor de contributie lag op 1 oktober, wat dus bijna zes weken geleden is. De leden die hun contributie nog niet voldaan hebben, betreffen zowel leden die via automatische incasso als zelf betalen.

Ieder lid dat de contributie nog niet voldaan heeft, is inmiddels aangesproken door de wedstrijdsecretaris en/of de penningmeester. Daarbij is gemeld dat betaling vóór 1 december dient te gebeuren. Indien de contributie ook dan nog niet is overgemaakt, kan het betreffende lid vanaf die datum niet meespelen tijdens wedstrijden. Deze sanctie blijft gelden totdat de contributie is voldaan.

We hopen dat de betreffende leden snel hun bijdrage overmaken, waarmee ze niet alleen hun teamgenoten helpen, maar ook de financiële huishouding van de club.