Zonnepanelen zijn voor MVV ’27 zeer gewenst om de vereniging op lange termijn financieel gezond te houden. De planning voor de realisatie loopt minder voorspoedig dan gewenst.

Kort na de algemene ledenvergadering van 2014 heeft het bestuur een kennismakingsgesprek gehad met onder meer Wethouder Annemieke de Goede-Van Tiel. Een prominent onderwerp op de agenda was de door MVV’ 27 gewenste zonnepanelen.

Financieel gezond
Zonnepanelen zijn voor MVV ’27 zeer welkom om de vereniging op lange termijn financieel gezond te houden. Het belang van zonnepanelen wordt onder meer groter doordat de opbrengsten van het oud papier teruglopen, de Ecotax – de teruggaafregeling energiebelasting – is weggevallen en gemeentelijke subsidies verminderen. De investering in zonnepanelen is na tien jaar terugverdiend en levert MVV ’27 daarna in totaal naar verwachting ruim € 400.000 op.

MVV ’27 wil de financiering van de zonnepanelen realiseren met behulp van de achterban, namelijk door middel van de zogenaamde ‘crowdfunding’-methode. Dit betekent dat leden een paneel kunnen adopteren, zij een bedrag aan MVV ’27 ter beschikking kunnen stellen en zelf het gewenste rentepercentage kunnen (van 1% tot 3%) bepalen. De lening wordt in tien jaar afgelost.

Terughoudendheid gemeente
MVV ’27 heeft in Solarbox – als leverancier van zonnepanelen – een businesspartner gevonden voor het traject om de panelen bij onze club te realiseren. Een vertegenwoordiger van Solarbox heeft eind 2014 aan een medewerker van de Gemeente Midden-Delfland op de locatie van MVV ’27 de situatie toegelicht en de noodzakelijke strook voor boomkap en -snoei ter hoogte van de kleedlocatie aangewezen. Het plan is om de bomen hier op kosten van MVV ’27 te vervangen door lage heesters en kleurrijke overige flora en fauna, zoals forsythia’s en vlinderstruiken.

De medewerker van de Gemeente Midden-Delfland reageerde helaas terughoudend op de boomkap ter hoogte van de kleedlocatie, maar was positief ten aanzien van de kap van de groenstrook achter de tribune. Door hem werd de groenstrook tussen veld 1 en 2 aangewezen om de resterende zonnepanelen naast de panelen op de tribune te plaatsen. Voor plaatsing van panelen op deze locatie is echter een stalen pergolaconstructie noodzakelijk en een ondergrondse kabelverbinding onder veld 1 naar de meterkast. Offerte wijst uit dat met deze additionele investering een bedrag van ruim € 20.000 is gemoeid. Het bestuur is van mening dat met deze extra investering, die neerkomt op 20% bovenop het oorspronkelijk investeringsbedrag, het toekomstig rendement aanzienlijk onderuit wordt getrokken.

Win-win-situatie
Het bestuur blijft echter bij zijn standpunt dat zonnepanelen bij MVV ’27 een win-win-situatie zijn voor zowel MVV ‘27 als de Gemeente Midden-Delfland. Beide partijen streven immers vooruitstrevendheid, energiebesparing en innovatie na. De investering in zonnepanelen past tevens in het ‘Cittaslow’-gedachtengoed dat Gemeente Midden-Delfland zo nadrukkelijk nastreeft; met de investering in ‘sustainable energy’ wordt immers elders in de wereld boomkap voorkomen. Daarnaast kunnen beide partijen met dit project in de media goede sier maken in het Westland en de opmaat vormen voor navolgende investeringen in duurzame energie projecten in de regio.

De geplande investeringsdatum van 1 januari 2016 is door de terughoudende reactie van het college van Gemeente Midden-Delfland niet meer haalbaar, maar de ambities van MVV ’27 blijven hoog met zonne-energie. Het bestuur houdt – op basis van de voorgenoemde redenen – vast aan het oorspronkelijke locatieplan en heeft een klemmend beroep op de wethouder gedaan om akkoord te gaan met de beperkte boomkap ter hoogte van de kleedlocatie. Tegelijkertijd houdt MVV ’27 de dalende energieprijzen in het vizier om kritisch te kunnen bepalen of het rendement van de investeringen zo interessant blijft als het nu is.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, communiceren we deze via de website. Wil je meer informatie over zonnepanelen bij MVV ’27, neem dan contact op met penningmeester Arthur Paping.