Het einde van het seizoen is weer in zicht en daarmee tevens de uiterste datum (31 mei 2015) waarop actieve leden het lidmaatschap bij MVV ’27 kunnen aanpassen of beëindigen. Voor komend seizoen passen we de incassoprocedure voor de contributie iets aan, zodat we foutieve incasso’s beter kunnen voorkomen.

Uiteraard hopen we dat iedereen veel plezier beleeft bij MVV ’27 en dat onze leden ook volgend seizoen lid van de club blijven. Degenen die hun lidmaatschap toch willen beëindigen, willen we erop wijzen dat beëindiging uitsluitend – net als voorgaande seizoenen – op digitale wijze via de site van MVV ’27 kan. Alle informatie over  Aanmelden, wijzigingen doorgeven of afmelden bij MVV ’27 vind je op deze pagina.

Afmeldingen na deze datum worden uiteraard wel door de ledenadministratie in behandeling genomen, maar er wordt dan door MVV ’27 voor het daarop volgende seizoen € 35,- in rekening gebracht. Dit zijn de kosten per lid die de KNVB bij MVV ’27 in rekening brengt ter dekking van onder meer de verzekering.

Aanpassingen contributie-incasso
Het afgelopen jaar is de incasso van de contributie niet helemaal vlekkeloos gelopen. Dit lag deels aan de techniek van Sportlink, deels aan de kinderziektes van automatische incasso en deels aan het niet of te laat doorgeven van mutaties aan de ledenadministratie. Om haperingen zoveel mogelijk te voorkomen, hanteren we nu de volgende procedure.

  • Leden met kortingen (G-leden, oproepkrachten, veld/zaal-combinatie, etc.) betalen nu in één termijn in plaats van in twee termijnen;
  • Mutaties (van veld naar zaal, van volledig lidmaatschap naar oproepkracht, beëindiging van lidmaatschap, verhuizing, e-mailadres, etc.) dienen via het digitale mutatieformulier voor 1 juni 2015 te worden doorgegeven;
  • Begin juni 2015 zullen de concept contributiefacturen (digitaal of hard copy) van seizoen 2015-2016 worden verzonden;
  • Leden krijgen dan nog tot 1 juli 2015 de tijd om de contributiefactuur te controleren en via het digitale mutatieformulier correcties naar de ledenadministratie te sturen;
  • Begin juli 2015 worden de definitieve contributiefacturen en de incasso-opdracht verzonden, waarna op 24 augustus 2015 de contributie wordt geïnd.